Slip af med blufærdigheden

Hvis blufærdighed hindrer en i naturlig adfærd som at bade offentligt, bør man tage det alvorligt. Irene Oestrich, der er ekspert i kognitiv adfærdsterapi ved Region Hovedstadens Psykiatri, giver gode råd til at håndtere sin blufærdighed.

Blufærdighed er en meget subjektiv oplevelse. Man kan sagtens være super smuk, men ikke tilfreds med sit udseende og derfor blufærdig.

To former for blufærdighed

Blufærdighed kan deles op i en kropslig blufærdighed og en psykologisk blufærdighed. Typisk når man hører om blufærdighed, er det den kropslige, man tænker på. Man er flov over sin krop og skammer sig over at vise sig nøgen overfor andre.

Psykologisk blufærdighed er lige så almindelig. Det drejer sig om følelser eller tanker, man ikke er tilpas med at dele med andre. Den psykologiske blufærdighed opstår oftest, hvis andre for eksempel spørger om ens følelser eller ens mening til et intimt eller privat emne.

Blufærdighed er ikke nødvendigvis skidt

Blufærdighed har tit en negativ klang, men hverken kropslig eller psykologisk blufærdighed er nødvendigvis negativt. Det er sundt at have både kropslige og psykiske grænser, som man ikke vil have at andre overskrider. Så længe man er bevidst om sine grænser, og de ikke hindrer en i at trives.

Når blufærdighed er et problem

Problemet med blufærdighed opstår, hvis det begrænser en i hverdagen. Hvis man undgår situationer, man har lyst og ret til, og som andre mennesker bare gør, påvirker det livskvaliteten. For eksempel fortæller Irene Oestrich om en ældre dame, hun har haft som patient, der hele livet ikke turde gå til mavedans, fordi det indebar at bade efterfølgende, men senere opdagede, at hun godt kunne.

5 måder at komme din blufærdighed til livs

Giv dine tanker et eftersyn

Første skridt mod at ændre sin blufærdighed er at give sine tanker et kritisk eftersyn. Er der ting, jeg ikke gør, selvom jeg egentlig har lyst? Hvis svaret er ja og man opdager, at man er bange for, hvad andre tænker, så kan tanker ændres! Man kan sige til sig selv: »Jeg kan ikke kontrollere, hvad andre tænker. Det er deres egen sag, men jeg kan heller ikke tage mig af det. Jeg er god og pæn nok.«

Kom ud af komfortzonen

Når man har indset, at man har unormal angst for at vise sig frem, så er behandlingen, ligesom ved social angst, at eksponere sig for situationer, man tror, man ikke kan klare. Komme ud af komfortzonen, vænne sig til det man har undgået og opleve, at der slet ikke er så farligt.

Find en at overskride grænser med

Det er ofte lettere at overskride sine grænser sammen. Hvis man er 2, der begge er blufærdige, er det en god støtte at eksponere sig for uvante situationer sammen.

Få professionel hjælp

Hvis blufærdigheden er et stort problem, kan professionel hjælp hos en kognitiv terapeut være en løsning. Man skal dog ikke regne med udelukkende at kunne tale sig ud af problemerne. Psykolog Irene Oestrich lægger vægt på, at man får hjælp til at handle konstruktivt og problemløsende, hvilket indebærer, at man kommer til at føle sig godt tilpas med at kaste sig ud i de situationer, man er angst for.

Tag hånd om din skam

Skyldes ens blufærdighed skam over et kropsligt problem som for eksempel overvægt, kan man håndtere det på flere måder. Beslutte sig for at gøre den indsats, der skal til for at tabe sig og blive mere tilfreds med sin krop eller vælge at acceptere sig selv, som man er og gøre noget ved de negative tanker.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Alle kan blive ramt af blufærdighed

Blufærdighed har mange fællestræk med social angst. Social angst er karakteriseret ved, at man tror, at andre tænker dårligt om en. I grelle tilfælde kan det føre til en form for social isolation, hvor man undgår bestemte situationer. Blufærdige mennesker forestiller sig, at andre vil kigge og dømme dem på en negativ måde. Det er ofte en indbildt fare. De fleste mennesker tænker slet ikke så negativt om andre, fortæller Irene Oestrich

Blufærdighed er en meget subjektiv oplevelse. Man kan sagtens være super smuk, men ikke tilfreds med sit udseende og derfor blufærdig. Også personer, der normalt har det fint med at bade og klæde om med andre, kan blive ramt af blufærdighed. Hvis man er udsat for, at nogen ser underligt på en eller ligefrem kommenterer ens krops udseende, kan man opleve en følelse af blufærdighed.

Læs mere om