Skal muggen frugt altid kasseres?

Må man skære mug væk fra frugt eller grønt og spise resten af frugten bagefter?
?

Jeg ved godt, at der har været bragt en del om mug, men det er altså stadig uklart for mig, om det er den skadelige mug, der kommer på frugt og grøntsager? Eller om man godt kan spise det, hvis man har skåret det angrebne område væk?

Eva Jensen

Svar fra Winnie From Thesbøl

Frugt og grøntsager kan angribes af skimmelsvamp – det vi i daglig tale kalder mug. Ofte angriber de samme skimmelsvampe både frugt og grønt.

Frugt har lavt pH, og det giver særlig gode forhold for vækst af skimmelsvamp. Derfor ser vi oftere angreb af skimmel på frugt end på grønsager.

Skimmelsvamp kan danne sundhedsskadelige giftstoffer (myxotoxiner), og man kan ofte ikke med det blotte øje se, hvor meget angrebet har bredt sig. Derfor er det sikrest at kassere frugten. Et angreb kan via kernehuset i æblet have bredt sig til hele frugten, selv om man kan se en afgrænset plet.

Som hovedregel gælder det, at jo blødere frugt eller grønsag, jo større kan skimmelangrebet være. Undgå at støde frugten eller ødelægge overfladen, det forebygger skimmelangreb. Og husk at vaske frugten, før du spiser den.

Winnie From Thesbøl er mad-, måltids- og husholdningskonsulent og cand. pæd.

Læs mere om