Har du flere sygedage end gennemsnittet?

8,5 dage om året. Så ofte melder vi os i gennemsnit syge fra arbejdet. Men tallet er markant højere i nogle grupper og på en bestemt ugedag

Kvinder omkring 30 eller 60 år, der er ansat i social- og sundhedsvæsnet, melder sig oftest syge

En midaldrende mand, der bor i Midtjylland eller Hovedstadsområdet og er ansat i en privat virksomhed, som arbejder med energiforsyning eller forsikringer, har åbenbart et jernhelbred.

Han er i hvert fald en af de danskere, der holder færrest sygedage om året.

Omvendt er kvinder omkring enten 30 eller 60 år, bosiddende i region Sjælland og ansat i social- og sundhedsvæsnet, blandt dem, der oftest melder sig syge.

Kig med her og bliv klogere på, hvor mange sygedage danskerne har, og hvornår.

Gennemsnittet melder sig syge 8,5 dage på et år

Fuldtidsansatte havde i gennemsnit 8,5 sygedage i 2020 ifølge tal fra Statistikbanken.

Det vil sige knap 2 arbejdsuger per fuldtidsansat, eller hvad der ifølge en rapport fra Beskæftigelsesministeriet svarer til lidt over 66.000 fuldtidsstillinger.

Og hvem er det så, der trækker op og ned i gennemsnittet? Det kigger vi nærmere på her.

 

Flest sygedage i Region Sjælland

Sjælland er den region, hvor der bliver holdt flest sygedage i landet. Her havde fuldtidsansatte i gennemsnit lidt over 10 årlige sygedage i 2020, en tendens, der har hersket siden 2013.

Færrest sygedage bliver holdt i Midtjylland og Hovedstaden, hvor tallet er på lidt over 8 årlige sygedage, og i midten ligger region Nordjylland og Syddanmark med knap 9 årlige sygedage.

Sygedage peaker i 20-30-årsalderen og igen over 60-årsalderen

Alder har også lidt at sige for, hvor mange gange vi melder os syge fra arbejde.

Især kvinder har flere sygedage i alderen 25-35 år, mens både mænd og kvinder melder sig alleroftest syge i alderen 60 plus.

Det er måske ikke så mærkeligt, at der kommer flere sygdomme og skavanker med alderen. Men igen kan vi kun gætte på, hvad der er skyld i, at kvinder i det, vi nok godt kan tillade os at kalde småbørnsalderen, har flere sygedage.

Kvinder har dobbelt så mange sygedage

Samlet set har kvinder en hel del flere sygedage end mænd.

Vi kvinder melder vi os gennemsnitligt syge knap 11 dage om året. Det er næsten dobbelt så mange sygedage som mænd, der i gennemsnit har lidt over 6 årlige sygedage.

 

Kvinder passer oftere syge børn

Også når det gælder børns sygedage, har kvinder mere fravær. I 2019 passede kvinderne syge børn 1,5 dage i løbet af året, mens mændene var hjemme med syge børn 0,9 dage ifølge Danmarks Statistik.

Offentligt ansatte er oftere syge end privat ansatte

Der er også store forskelle på antallet af sygedage hos privat og offentligt ansatte.

Ansatte i kommuner, regioner og offentlig forvaltning har faktisk omkring dobbelt så meget fravær som ansatte i private virksomheder og organisationer og ved staten.

Ansatte i social- og sundhedsvæsnet har over 14 årlige sygedage

Hårdest ramt er social- og sundhedsvæsnet, hvor fuldtidsansatte i gennemsnit havde 14,5 sygedage i 2020. Det er næsten dobbelt så meget som landsgennemsnittet.

Blandt brancherne med mindst sygefravær er energiforsyning, finansiering og forsikring samt information og kommunikation.

 

Flest er syge om mandagen - færrest om fredagen

Mandag er ugens helt store sygedag, altså dagen, hvor flest melder sig syge fra arbejde.

Mere præcist starter næsten en tredjedel af alle ansattes sygemeldinger på en mandag ifølge tal fra Danmarks Statistik fra 2017. Færrest sygemeldinger starter om fredagen, hvis man ser bort fra lørdag og søndag.

Læs mere om