Er jeg dækket af forsikringen, hvis jeg hjælper min nabo og kommer til skade?

Hjælper du naboen med at fælde træer eller sætte nyt tag på huset, er du i de fleste tilfælde dækket af forsikringen. Pas dog på, hvis du kun har en fritidsulykkesforsikring, fortæller Anja Lintrup Sørensen fra Forsikringsoplysningen.

Ja, du er forsikret, hvis du hjælper naboen og kommer til skade. 

Må man hjælpe sin nabo?

Et par store træer er ved at gå ud og hælder ind over vejen. Din nabo vil gerne have dem fjernet og har spurgt, om du vil give en hjælpende hånd. Du må gerne være en god nabo og hjælpe. Og i forhold til loven er det ikke sort arbejde, så længe du ikke får penge eller hjælp til gengæld. 
 
Læs mere om skat og definitionen på sort arbejde

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Er det en arbejdsskade, hvis jeg kommer til skade under arbejdet?

Når man hjælper sin nabo i forbindelse med for eksempel træfældning eller andre opgaver, er man i langt de flest tilfælde dækket af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis man kommer til skade, fortæller Anja Lintrup Sørensen fra Forsikringsoplysningen: 
 
»Enhver, der udfører arbejde for andre, er forsikret under arbejdets udførelse. Forsikring gælder uanset, om man får penge for at hjælpe eller ej.«
 
Dermed bliver naboen betragtet som arbejdsgiver, men han er ikke forpligtet til at købe en arbejdsskadeforsikring. Det skal man nemlig kun, hvis man som privatperson har medhjælp i mere end 400 timer om året, forklarer Anja Lintrup Sørensen. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hvor skal jeg anmelde skaden, hvis jeg kommer til skade?

Hvis du selv kommer til skade, skal du og din nabo anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). AES vil vurdere, om uheldet kan betragtes som en arbejdsulykke. Hvis din nabo er skyld i, at du kommer til skade, kan din nabos ansvarsforsikring på sommerhuset betale erstatning for det, som AES ikke gør, for eksempel ødelagte ejendele, svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste. 

Er jeg dækket af andre forsikringer?

Kommer du til skade under arbejde for andre, kan du også være dækket af din egen heltidsulykkesforsikring. Du kan for eksempel få erstatning herfra, hvis du får varige mén. Du får dog ikke erstatning, hvis du kun har en fritidsulykkesforsikring. En fritidsulykkesforsikring dækker nemlig ikke, hvis man kommer til skade, mens man arbejder for andre – heller ikke, selvom man ”bare” hjælper en nabo. 

»Arbejder man for andre, er man jo alligevel forsikret efter Lov om arbejdsskadesikring. Har man slet ikke en ulykkesforsikring, vil jeg anbefale, at man køber en,« siger Anja Lintrup Sørensen.