Er honnings bakterier farlige?

Vi uddyber småbørnsproblematikken omkring honning.
?

I januarnummeret 2009 af Samvirke bragte vi en artikel om opbevaring af fødevarer.

Deri skrev vi bl.a., at honning skulle opbevares uden for køleskabet, og at der ikke kunne gro bakterier i rent sukker. En læser skrev, at dette ikke var korrekt, og at børn under 1 år ikke må få honning.

Svar fra Winnie From Thesbøl

Endnu et svar på spørgsmålet i septembernummeret har igen fået en læser til at henvende sig, idet hun ikke finder mine svar fyldestgørende. Så for god ordens skyld vil jeg hermed uddybe småbørnsproblematikken:

Ikke-varmebehandlet honning kan indeholde ikke bakterier, men sporer fra bakterien clostridium botulinum, som i tarmsystemet hos udelukkende mælkeernærede børn kan udvikle sig til bakterier. Disse danner toksiner, der giver forgiftningen botulisme, som kan være fatal. De første tilfælde af denne spædbørnsbotulisme blev beskrevet i 1976 og blev sporet til at stamme fra honning. På denne baggrund anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man ikke giver honning til børn under 1 år.

Det skal dog tilføjes, at der ikke inden for de sidste 10 år har været tilfælde af spædbørnsbotulisme forårsaget af honning indberettet til Statens Serum Institut.

Winnie From Thesbøl er mad-, måltids- og husholdningskonsulent og cand. pæd.

Læs mere om