Er der pesticider i dine grøntsager eller frugt? Se listen her

Konvetionelle bananer og citrusfrugter indeholder stort set altid rester af sprøjtemidler, når du køber dem. Se listen over, hvor ofte der findes rester af pesticider i 14 af de frugter og grøntsager, som oftest lander på danskernes bord

De fleste sprøjtemidler forsvinder

Sprøjtemidler bliver brugt til at bekæmpe alt fra ukrudt til skadedyr, når landmænd dyrker frugter og grøntsager. Langt de fleste sprøjtemidler bliver nedbrudt, inden frugter og grøntsager høstes, men ofte ”overlever” en del af sprøjtemidlerne på frugt og grønt.I Danmark har vi skrappe regler for, hvor mange rester der må være i madvarer, og langt de fleste prøver fra DTU viser også, at selvom der er rester af sprøjtemiddel, så er grænseværdien overholdt. Forskere er dog bekymrede for, om den samlede mængde af sprøjtemiddel, vi udsættes for, kan påvirke sundheden, selvom grænseværdien er overholdt.

Økologiske fødevarer indeholder (næsten) ikke pesticidrester

Det er – bortset fra i enkelte tilfælde – ikke tilladt at anvende pesticider i den økologiske produktion, og vil du undgå pesticidrester i dine fødevarer, bør du derfor gå efter de økologiske fødevarer.

Dansk frugt og grønt indeholder færre pesticidrester end udenlandske

Når du køber dansk frugt og grønt er det meget sjældent, at indholdet af sprøjtemiddelrester er højere end de tilladte grænseværdier. Det viser den årlige pesticidrapport 2022 fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet.

»Når du vælger dansk frugt og grønt, får du generelt færre pesticidrester med i købet, end når du køber frugt og grønt fra udlandet,« siger kontorchef i Fødevarestyrelsen Henrik Dammand Nielsen i en pressemeddelelse. 

I konventionelt dyrket frugt fra andre EU-lande blev der fundet pesticidrester under grænseværdien i 83% af prøverne. Det samme gjorde sig gældende for 86% af prøverne fra tredjelande. Til sammenligning blev der fundet restindhold under grænseværdien i 51% af de danske frugtprøver.

I konventionelt dyrkede grøntsager fra andre EU-lande var der restindhold under grænseværdien i 58% af prøverne, mens 56% af prøverne fra tredjelande indeholdt pesticidrester. I konventionelt dyrkede danske grøntsager var der kun restindhold under grænseværdien i 20% af prøverne.

Se i galleriet, hvor ofte der findes rester af sprøjtegift i de frugter og grøntsager, danskerne køber mest af. Tallene stammer fra DTU's pesticidrapporter, der dækker 3. kvartal og 4. kvartal i 2022 samt 1. kvartal og 2. kvartal i 2023:

Færre rester - skyl frugten

Når du skyller frugter og grøntsager, mindsker du jord og rester af overfladeaktive stoffer. Skylning fjerner pesticider, der sidder på frugten eller grøntsagernes overflade. Hvis der er pesticidrester, kan du fjerne 30% af dem ved skylning under en rindende vandhane.

Artiklen blev udgivet første gang i 2019. Tallene for fund af pesticider i de enkelte frugter og grøntsager er opdateret i 2023.

Kilder: Coop Danmark og DTU Food. Tallene er hentet i de kvartalsvise oversigter over pesticider i madvarer, som DTU udgiver, samt den årlige rapport "Pesticider i kosten", der er udgivet af Fødevarestyrelsen.