Er der pesticider i dine grøntsager eller frugt? Se listen her

Bananer og citrusfrugter indeholder stort set altid rester af sprøjtemidler, når du køber dem. Se listen over, hvor ofte der findes rester af pesticider i 14 af de frugter og grøntsager, som oftest lander på danskernes bord. Generelt er der færre sprøjtemiddelrester i danskproduceret frugt og grønt end i udenlandsk.

De fleste sprøjtemidler forsvinder

Sprøjtemidler bliver brugt til at bekæmpe alt fra ukrudt til skadedyr, når landmænd dyrker frugter og grøntsager. Langt de fleste sprøjtemidler bliver nedbrudt, inden frugter og grøntsager høstes, men ofte ”overlever” en del af sprøjtemidlerne på frugt og grønt.

I Danmark har vi skrappe regler for, hvor mange rester der må være i madvarer, og langt de fleste prøver fra DTU viser også, at selvom der er rester af sprøjtemiddel, så er grænseværdien overholdt. Forskere er dog bekymrede for, om den samlede mængde af sprøjtemiddel, vi udsættes for, kan påvirke sundheden, selvom grænseværdien er overholdt.

Se i galleriet, hvor ofte der findes rester af sprøjtegift i de frugter og grøntsager, danskerne køber mest af. Tallene stammer fra DTU's pesticidrapporter, der dækker 3. kvartal og 4. kvartal i 2021 samt 1. kvartal og 2. kvartal i 2022:

Færre rester - skyl frugten

Når du skyller frugter og grøntsager, mindsker du jord og rester af overfladeaktive stoffer. Skylning fjerner pesticider, der sidder på frugten eller grøntsagernes overflade. Hvis der er pesticidrester, kan du fjerne 30% af dem ved skylning under en rindende vandhane.  

 

Artiklen blev udgivet første gang i 2019. Tallene for fund af pesticider i de enkelte frugter og grøntsager er opdateret i 2022.

 

Kilde: Coop Danmark og DTU Food. Tallene er hentet i de kvartalsvise oversigter over pesticider i madvarer, som DTU udgiver samt den årlige rapport "Pesticider i kosten" fra 2020, der er udgivet af Fødevarestyrelsen i begyndelsen af 2022.