Er der jod i flagesalt?

Bør man være påpasselig med at erstatte almindelig salt med flagesalt, hvis ikke der er jod i sidstnævnte, spørger en læser.

Af tekniske årsager er det svært at tilsætte jod til flagesalt. 

?

Jeg har tidligere fået oplyst, at der er jod i salt, og at det på grund af fremstillingsmetoden ikke tilsættes i flagesalt. Indtil der blev tilsat jod i salt, var det noget, som vi danskere fik for lidt af. Hvis denne forskel fortsat er der, er det vel vigtigt, at vi kun bruger flagesalt, når det f.eks. dekorativt giver en fordel, og ikke generelt erstatter salt med flagesalt?

Lene Børsting

Svar fra Leif Skibsted

Der skal tilsættes 20 mg jod til hvert kg salt, der i Danmark sælges til almindelige husholdninger, storkøkkener, restauranter og lignende. Det gælder også salt til brød og almindeligt bagværk. Disse regler er fastsat i en bekendtgørelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med henblik på at fremme folkesundheden, da det daglige indtag af det livsnødvendige jod for mange har ligget under det anbefalede. Kravet gælder dog ikke salt, der lovligt sælges i et andet EU-land og i enkelte andre lande, og som importeres herfra. Ifølge bekendtgørelsen kan Levnedsmiddelstyrelsen også dispensere for kravet om tilsætning af jod til salt, hvis jod af tekniske grunde ikke kan tilsættes bestemte saltprodukter som flagesalt. Salt med tilsat jod bør derfor altid foretrækkes frem for produkter uden tilsat jod i den daglige madlavning og bagning. Flagesalt og lignende produkter af forskellig oprindelse skal kun anvendes til specielle formål som dekoration og i retter, hvor den knasende fornemmelse er en del af gastronomien. Det fremgår af de almindelige saltprodukters indpakning, at de er tilsat jod. Almindelige saltprodukter vil også være langt billigere end specialprodukterne som flagesalt. 

Leif Skibsted er professor i fødevarekemi ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet.

Læs mere om