9 gratis fornøjelser med vilde dyr i Danmark

Vilde heste, bisonokser og flagermus er kun et lille udpluk af de vilde dyr, Danmarks natur byder på. Du behøver ikke tage langt væk for at opleve det vilde dyreliv. Samvirke giver dig 9 gratis oplevelser med vilde dyr, som du kan få rundt om i landet.

Elge i Lille Vildmose

I 2015 flyttede en flok svenske elgkalve ind i Lille Vildmose i Nordjylland. Dyrene går på et areal svarende til 4000 fodboldbaner, hvor det siden sommeren 2016 har været muligt at opleve dem bevæge sig rundt i Danmarks største fredede landområde. På Lille Vildmosecentret, der er tilknyttet området, kan du desuden komme helt tæt på en udstoppet elgtyr og opleve, hvor stor den egentlig er. Centret tager dog et indgangsgebyr, men i mosen er der helt fri adgang.

Læs mere om elgene på Lille Vildmosecentrets hjemmeside

Foto: Frans Ritter

Havørne i Syddanmark og Nordjylland

Med et vingefang på op til 2,5 meter er havørnen Danmarks største rovfugl. Fuglen forsvandt fra landet omkring år 1900, men genindvandrede i 1990’erne. Siden da er bestanden steget støt. Havørnene lever omkring søer og fjorde, gerne omkranset af skov. Ifølge Dansk Ornitologisk Forening lever de fleste havørne på Lolland og Sydsjælland, men de yngler også andre steder i landet, f.eks. i Lille Vildmose. Så når du alligevel er på vej ud for at se elge, kan det være en god idé at kigge op efter en havørn også.

Læs mere om havørnene og andre dyr i Lille Vildmose på Lille Vildmoses hjemmeside.

Foto: Colourbox/Orla Thorsager Andersen

Sæler ved de danske kyster

Vil du opleve Danmarks største rovdyr? Så gå på jagt efter en gråsæl. Gråsælen ses oftest i Østersøen, Kattegat, Vadehavet, den vestlige del af Limfjorden samt omkring Bornholm, Anholt og Læsø og ved Rødsand syd for Lolland. Rødsand har den største bestand og de fleste unger.

Du kan også tage på udkig efter den spættede sæl, som er den mest almindelige herhjemme. Den lever især i Kattegat, Limfjorden og Vadehavet, og der er tillige en bestand i den sydøstlige del af landet. Sælerne opleves bedst på Avnø syd for Næstved på Sjælland og på Fanø.

Miljøstyrelsen har skrevet mere om gråsælen i Danmark på deres hjemmeside

Foto: Colourbox

Krondyr i Dyrehaverne

I Haderslev Dyrehave i Jylland og Jægersborg Dyrehave på Sjælland kan du opleve Danmarks største vilde landpattedyr: Krondyret. Kronhjorten, hannen, kan måle op til 150 cm i skulderhøjde og veje 230 kg. Tag en picnickurv i hånden, tag i Dyrehaven og håb på, at en flok af hundyr eller en kæmpe kronhjort dukker op. 

Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om krondyrene i Jærgersborg Dyrehave samt havens andre dyr og planter.  

Ud over Dyrehaverne kan du også se krondyr i Stråsø Plantage, Hanstholm Vildtreservat, Oksbøl Krondyrsreservat, Slotved Skov og Sandfær Plantage.

Foto: Colourbox

Skestorke i Vejlerne

Vil du opleve den særprægede skestork – som på trods af navnet ikke er en stork, men en del af den tropiske ibisfamilie – kan du tage til Vejlerne i Nordvestjylland. Her lever en stor del af Danmarks skestorke om sommeren, inden de trækker sydpå i vinterhalvåret. Skestorkene geninvandrede til Danmark i 1996 efter 27 års fravær i landet. Ifølge Dansk Ornitologisk Forening yngler de i dag i Limfjordsområdet, særligt i Nibe Bredning, og i deltaet ved Skjern Å.

Visit Nordvestkystens hjemmeside kan du læse mere om Vejlerne.

Foto: Colourbox/Erik Rosenlund

Flagermus ved Sæby Å

Fra sommeren 2019 er det muligt at opleve flagermusene i det fri over Sæby Å fra en nyopbygget flagermusterrasse. Terrassen er en del af et flagermusformidlingscenter i Pindborggade, hvorfra du kan spotte flagermus, når de flyver ud over vandet i Sæby Å. Der er også lydkikkerter, som gør det muligt at lytte til flagermusenes jagtlyde.

Læs mere om flagermus-formidlingscentret i Sæbys lokalavis

Vil du helt tæt på de danske flagermus, kan du komme det i f.eks. Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber, som dog tager et indgangsgebyr.

Foto: Colourbox

Marsvin i Vejle Fjord

Der findes mange tusinde marsvin i de danske farvende. De lever især i Storebælt, Lillebælt, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen. Vil du se et marsvin, kan du f.eks. tage til Vejle Fjord, hvor marsvinene trækker ind. Det kræver dog en god portion held og tålmodighed.

Læs mere om marsvinene i Danmark på Miljøstyrelsens hjemmeside

Foto: Colourbox/Knud Erik Christensen

Bæver i Klosterheden Plantage

I 1999 fik Klosterheden Plantage i Vestjylland nye indbyggere: 6 bæverfamilier. I dag lever små 200 individer i og omkring Klosterhedens søer og vandløb. Indtil for 2500 år siden levede bæverne naturligt i Danmark, men jagt udryddede dem.

Start bæverturen ved Møllesøen, og gå cirka 1,5 km mod sydvest langs Flynder Å. Her kan du finde bæverfældede træer, ædepladser, hytter og dæmninger. Det kan bedst betale sig at gå turen i morgen- eller aftentimerne, hvor bæverne er mest aktive.

Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om bæverne og Klosterheden Plantages andre serværdigheder.

Du kan også opleve bævere i Dronningholm Mose og Arresø i Nordsjælland.

Foto: Naturstyrelsen Vestjylland

Vilde heste på Langeland

På Langeland kan du opleve en flok vilde heste på op mod 80 dyr. Flokken består af en førerhingst, hopper og føl. Området, hvor hestene går, er indhegnet, men der er fri adgang, så længe du overholder adgangsreglerne, som står beskrevet ved indgangene.

Hesteflokken kan næsten altid ses fra hattebakken Ørnehøj, der ligger i kort gåafstand fra p-pladsen ved Gulstav Mose på Gulstavvej. Læs mere om de vilde heste på Langelands hjemmeside

Foto: Langelands Turistbureau