6 gode råd: Sådan får du det bedste ud af samtalen med lægen

Bekymringer, medicinske termer og begrænset tid kan vanskeliggøre samtalen mellem patient og læge under et behandlingsforløb. Forbered spørgsmål før samtalen, og spørg om det, du ikke forstår. Vicedirektør i Danske Patienter, Annette Wandel, giver 6 råd til, hvad du kan gøre før, under og efter for at få det bedste ud af samtalen med lægen
Mand taler med læge

Fobered de spørgsmål, du vil være sikker på at få svar på, inden du besøger lægen. 

Forbered dine spørgsmål inden samtalen med lægen

Før samtalen med lægen kan du spørge dig selv om, hvad du vil have ud af samtalen. Skriv de spørgsmål ned, som du vil være sikker på at få stillet. Spørgsmålene kan hjælpe dig til at overveje, hvad der skal på dagsordenen til samtalen.

»Når man forbereder sig på en samtale, bliver man mere bevidst om, hvad man vil have ud af samtalen, og så bliver det nemmere at spore samtalen ind på det, man gerne vil have svar på,« siger vicedirektør i Danske Patienter, Annette Wandel.

Danske Patienter anbefaler, at du taler med en pårørende om, hvad der er vigtigt. Du kan også finde inspiration til, hvilke spørgsmål du skal stille lægen, på hjemmesiden Godt du spør’ , udarbejdet af Trygfonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Tag en pårørende med til samtalen

Medbring en pårørende til samtalen, så I er flere til at stille relevante spørgsmål under samtalen og til at lytte, huske og forstå, hvad lægen siger. Den pårørende behøver ikke at være blodrelateret, men kan også være en god ven, nabo eller anden person, du har tillid til.

Nogle patientforeninger stiller også bisiddere til rådighed, som du kan gøre brug af.

Se dine journaler

sundhed.dk eller appen MinSundhed kan du tilgå dine helbredsoplysninger og hospitalsjournaler, få oversat medicinske termer til et mere forståeligt sprog og selv tilføje noter om dit helbred. Du kan også få en fuldmagt til at se helbredsoplysninger for en pårørende.

 

 

Noter det, som lægen siger

Medbring dine forberedte spørgsmål på et papir til lægesamtalen, så du kan notere lægens svar på samme papir. Når du samler spørgsmål og svar på et papir, er det nemmere at få overblik over, om du har fået svar på alt. Gennemgå svarene til sidst med lægen for at få et overblik over, om I er nået rundt om de spørgsmål, du havde forberedt.

Du kan også spørge lægen, om du må optage samtalen på lyd, så du kan genhøre samtalen senere.

Spørg ind til det, du ikke forstår

Det er ikke unormalt, at patienter ikke forstår, hvad lægen siger. Ifølge Annette Wandel er det lægens ansvar, at patienten får det optimale ud af samtalen og forstår, hvad der bliver sagt. Lægen skal kommunikere og samle op på informationerne for at sikre, at patienten går fra samtalen med klarhed.

»Man skal ikke tænke, at man er dum, fordi man ikke forstår lægen. Ofte forstår patienten ikke, hvad der bliver sagt, fordi lægen ikke kommunikerer i et forståeligt sprog,« siger Annette Wandel.

Det er vigtigt for det videre forløb, at du har forstået lægens oplysninger til samtalen. Spørg derfor ind til de ting, som du ikke forstår. Du kan også bede lægen om at gentage de vigtigste ting fra samtalen, så I sammen kan få det skrevet ned, eller måske tegnet, på en måde, så du forstår og kan huske oplysningerne. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Lav klare aftaler med lægen

Det er en god idé at lave klare aftaler med lægen, inden I afslutter samtalen. Spørg f.eks. ind til næste skridt for behandlingen, hvornår du får mere information, og om du selv kan gøre noget. Du kan også spørge, hvem du kan ringe til, hvis du får det værre eller kommer i tanke om nye relevante spørgsmål og oplysninger.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Sæt tid af til at samle op på samtalen efter samtalen

Sæt tid af til at samle dine tanker efter samtalen med lægen. Har du haft en pårørende med til samtalen, kan I sammen samle op på, hvad der blev snakket om, og hvilke tanker samtalen efterlader. Sidder du tilbage med spørgsmål, skal du tage kontakt til lægen igen

Læs mere om