10 gode råd når du taler med et menneske med demens

I Danmark er omkring 80.000 mennesker ramt af en demenssygdom. Derfor møder mange danskere hver dag personer med demens. Men hvordan griber man den situation an? Ane Eckermann, der er fagkoordinater for projekter og rådgivning i Alzheimerforeningen, kommer her med 10 gode råd, der vil gavne kommunikationen i mange situationer.

Husk respekten for det menneske, du taler med - og undgå alt for lange og komplicerede sætninger. Sådan lyder rådene, når du skal tale med en dement.

Hvad er demens?

 

 • Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket af sygelige forandringer i hjernen. 
 • Der er flere end 200 forskellige sygdomme, som medfører demens. 
 • I Danmark lever 70.000-85.000 mennesker med en demenssygdom. Heraf har cirka 50.000 Alzheimers sygdom. 
 • Der er ca. 8.000 nye tilfælde af demenssygdomme hvert år.
 • De fleste demenssygdomme er fremadskridende. Den demensramte bliver langsomt dårligere, og behovet for hjælp vil vokse.
 • Der findes ingen helbredende kur mod demens. Der kan gå fra få år til flere årtier, inden man dør af sygdommen.

 

 

 

 1. Bevar respekten for mennesket, som det menneske var engang. 
 2. Skaf dig viden om sygdommen. Så er det lettere at forstå, at de sociale spilleregler kan være mere eller mindre sat ud af kraft, og at en eventuel aggressiv adfærd kan være udtryk for afmagt.
 3. Tal langsomt og tydeligt - men ikke nødvendigvis højere. Man bliver ikke døv af en demenssygdom.
 4. Vær konkret. Undgå metaforer, ironi og sarkasme.
 5. Formuler dig kort. Undgå lange, indviklede sætninger i et abstrakt sprog. Giv plads til pauser og stilhed, så personen med demens får ro til at svare.
 6. Stil nysgerrige spørgsmål om emner, som den demente kan relatere sig til. Spørg kun om en ting ad gangen og vent på svar, inden du fortsætter.
 7. Selv om det kan være fristende, er det ofte nytteløst at forsøge at få en person med demens til at forholde sig til realiteterne. Demenssygdommen vil gradvist gøre det sværere at fastholde bevidstheden om nuet.  
 8. Sørg for at jeres samtale foregår i et rum uden forstyrrelser, der kan distrahere vedkommendes koncentration. Sluk for radio eller tv.
 9. Hold øjenkontakt og skab nærhed i rummet og en afslappet atmosfære. Vær ikke bange for den fysiske kontakt.
 10. Vær opmærksom på dit tonefald og dit stemmeleje. Tænk på, at dit kropssprog kan være med til at understøtte det, du siger. Mennesker med demenssygdomme er rigtig gode til at aflæse kropssprog - også når de sproglige færdigheder bliver dårlige.

Læs også på samvirke.dk: Er den gamle syg, trist eller deprimeret?

Læs mere om