Utilfreds? Her kan du klage

Se 12 steder, hvor du kan henvende dig, når du vil klage. Læs blandt andet om, hvad du kan klage over – og bliv klogere på klageinstanser som Rejseankenævnet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Beboerklagenævnet og Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme.

Det er ikke altid, du bliver tilfreds med en vare eller en ydelse, du har købt. Danmark har et velfungere klagesystem. Samvirke guider dig gennem klagejunglen.

Køreundervisning

Køreundervisningen er under al kritik. Sådan har du i hvert fald oplevet dine køretimer og din teoriundervisning. Du skal henvende dig til Ankenævnet for Køreundervisning, ankesag.dk. Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet og Dansk Kørelærer-Union. 

Forsikring

Du er uenig i forsikringsselskabets afgørelse og har forgæves søgt at få afgørelsen ændret. Så kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, ankeforsikring.dk. Det er vigtigt, at du kan dokumentere, at der er en uenighed, for eksempel ved at selskabet har skrevet til dig, at det ikke vil ændre sin afgørelse. Afgørelsen skal være truffet af dit eget forsikringsselskab. Du kan ikke klage over en afgørelse, der er truffet af modpartens selskab. 

Varer og tjenesteydelser

Har du købt en vare, der ikke fungerer, som den skal? Eller bestilt et abonnement, hvor du ikke får det, du har betalt for? Og kan du ikke blive enig med sælgeren om, hvordan problemet skal løses, er det Forbrugerklagenævnet, du skal klage til. Forbrugerklagenævnet tager sig som udgangspunkt af sager, der vedrører køb på mellem 800 og 100.000 kroner – og dækker alt fra hvidevarer og elektronik til kæledyr og flybilletter.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Depositum i lejlighed

Du er flyttet fra en lejlighed i et alment byggeri, og dit depositum er skrumpet til ingenting

Her skal du henvende dig til Beboerklagenævnet i din kommune. Beboerklagenævnet afgør tvister i forhold til loven om leje af almene boliger. Tvisterne eller uenighederne kan dreje sig om vedligeholdelse, fraflytning, tilbagebetaling, betaling af varme og el, bytte og fremleje eller overtrædelse af husorden. Kommuner med almene boliger skal nedsætte mindst et beboerklagenævn. Du finder adressen på Beboerklagenævnet ved at rette henvendelse til dit rådhus. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Husleje

Huslejen er for høj eller for lav. Både lejere og udlejere kan klage over en huslejes størrelse. Det sker hos Huslejenævnet, der findes i de fleste kommuner. Spørg på rådhuset. I kommuner, hvor der ikke findes et Huslejenævn, skal boligretten afgøre uenigheder mellem udlejer og lejer om huslejens størrelse. Find den nærmeste hos borger.dk

Dagpenge

Er du uenig i a-kassens afgørelse i sager om dagpenge, medlemskab eller retten til efterløn, skal du henvende dig til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring på ckaask.dk

Sociale forhold

Vil du klage over afgørelser truffet af Jobcentret, Arbejdsskadestyrelsen, Kommunernes Børne- og Ungeudvalg, de sociale nævn, Beskæftigelsesankenævnene og Den Sociale Sikringsstyrelse, er det Ankestyrelsen, ast.dk, du skal henvende dig til. Ankestyrelsen er den øverste administrative klageinstans, der spænder bredt over den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning.

Hoteller og restauranter

Var suppen kold, og var sengene ikke til at ligge i? Har du modtaget tjenesteydelser, som udbydes af danske hoteller, restauranter, vandrerhjem og forlystelsesparker, og levede de ikke op til dine forventninger eller det, du har betalt for? Så er det Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme, du skal henvende dig til. Det er et privat ankenævn, der er etableret af brancheorganisationen HORESTA og Forbrugerrådet. Ankenævnet er godkendt af Forbrugerklagenævnet. De virksomheder, der ikke efterlever afgørelser, offentliggøres på ankenævnets hjemmeside. Find ankenævnet på hrt-ankenaevn.dk

Tandlægen

Av min tand! Klager over privatpraktiserende tandlægers arbejde og priser behandles i de regionale tandlægenævn. En klage kan sendes til enten social- og sundhedsforvaltningen i din kommune eller region, patientvejlederen i din region eller tandlægens kredsforening.

SU

SU’en slipper op! SU-styrelsen, su.dk, behandler klager over afgørelser om tildeling af SU, som et uddannelsessted har truffet. Det skal ske senest 4 uger efter, at SU-styrelsen har truffet sin afgørelse. Klager over grundlaget for tildeling, beregning, tilbagebetaling og eventuelle tillæg skal derimod stiles til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Ankenævnet er flyttet sammen med Ankestyrelsen. Her kan du læse, hvordan du klager

Adoption

Nej til adoption? Adoptionsnævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af adoptionssamrådene i statsforvaltningerne eller af de organisationer, der formidler adoption, for eksempel afslag på ansøgninger. Adressen findes hos: Adoptionsnævnet.dk

Bedemænd

Er bedemandens indsats før bisættelsen ikke tilfredsstillende, eller er prisen ikke den aftalte, tager Ankenævnet for Bedemandsbranchen imod klager. Ankenævnet kan også findes under forbrug.dk, hvor en klageformular kan downloades. Ankenævnet er oprettet af bedemændenes brancheforening, Begravelse Danmark og Forbrugerrådet.

Fængsler og arrester

Afslag på prøveløsladelse? Er du utilfreds med en afgørelse truffet af ledelser af fængsler eller arresthuse, er klageinstansen Direktoratet for Kriminalforsorgen, kriminalforsorgen.dk

Her kan du klage, hvis du er anbragt i et fængsel eller et arresthus, men det skal ske inden 2 måneder efter, du fik afgørelsen meddelt. Hvis afgørelsen gælder beregning af straf, tilbageholdelse af breve, disciplinærstraf i strafcelle i mere end 7 dage, konfiskation af penge, afslag på prøveløsladelse, kan du kræve at indbringe direktoratets afgørelse for retten.

Læs mere om