Undgå forgiftning af husholdningskemi

Dit hjem – og dit køkken især – er spækket med husholdningskemi, der kan være farligt, hvis man spiser eller drikker det. Se, hvad du skal gøre for at forebygge forgiftninger med hjemmets kemi, og hvad du gør, når skaden er sket.
Flaske med husholdningskemi

Bag på rengøringsmidler og husholdningskemikalier kan du læse, hvor farlige de er - og hvilke forholdsregler du skal tage.

Rengøringsmidler kan ætse

Opvaskemiddel, salmiakspiritus og opvasketabs. Ting, man finder i ethvert køkken. Vi tænker ikke over det dagligt, men mange ting i køkkenet er giftige, hvis man forsøger at spise eller drikke dem eller får dem på huden. Opvaskemiddel kan skade øjnene og ætse i svælget – og opvasketabs kan ætse, hvis man spiser dem.

Især er risikoen for forgiftning stor, hvis du har børn i hjemmet. Mange har opvasketabs og rengøringsmidler under vasken, men det er et helt forkert sted, fortæller Mads Jacobsen fra Beredskabsforbundet:

»Stort set alt, hvad vi har af kemi og rengøringsmidler i køkkenet er farlige. Vi kender alle flaskerne fra Borup Kemi, men det er ikke kun terpentin og salmiakspiritus, der er farligt. Alle kemikalier og rengøringsmidler skal helst ind i et skab, der kan låses. Har man ikke det, skal de så højt op over gulvet, at børn, der er under 6-7 år, ikke kan nå dem.«

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Se faresymbolerne bag på flasken

Bag på husholdningskemikalier skal der være et faresymbol, hvis indholdet eksempelvis er ætsende. Derfor er det en god idé at sætte sig ind i, hvad de forskellige flasker i køkkenet indeholder.

»Læs bag på flasken, så du er forberedt, hvis uheldet sker,« siger Mads Jacobsen.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hvis dit barn eller andre har spist eller drukket kemikalier:

  • Find ud af, hvad vedkommende har indtaget eller fået ud over sig.
  • Giv først og fremmest livreddende førstehjælp.
  • Er kemikalierne kommet på kroppen, så skyl, skyl og skyl igen.
  • Har dit barn eller en anden spist eller drukket kemikalier, bør du finde ud af, hvad vedkommende har spist eller drukket. Er der faresymboler på, bør du give vedkommende et glas mælk.
  • Kontakt altid skadestuen eller Giftlinjen på Bispebjerg Hospital for yderligere vejledning.
  • Var varsom med at fremkalde opkast. Mange kemiske produkter ætser, og fremkalder du opkast, vil spiserøret blive ætset endnu engang.
  • Fremkald derfor kun opkast efter aftale med lægen.

Hvis dit barn eller andre fået kemi i øjnene

  • Øjet er skrøbeligt, og har du eller andre fået kemiske produkter i øjet, skal du skylle øjet meget og længe. Mindst 15-30 minutter. Kontakt altid skadestuen for at få øjet tjekket.
  • Bruger vedkommende kontaktlinser, skal de tages ud som det første.