Skal man løbe eller gå for at blive mindst våd i regnvejr?

Skal turen fra bilen til døren foregå i løb eller stille gang, når regnen siler ned? Hverdagsdilemmaet kan besvares med beregninger fra fysikkens verden, der fortæller, om du skal løbe eller gå for at blive mindst våd i regnvejr. 

Skal man løbe eller gå i regnen? Amerikanske fysikere har udregnet, at det bedst kan svare sig at løbe. Det giver 30-50 procent mindre regn på tøjet.

Regnen gør os hurtigere på fødderne

Er vi ude, når regnen siler ned, er det, som om der er lidt mere fart på fødderne. Raske skridt og småløb er normalt, hvis regnen falder, og vi skal nå bussen eller bare ind i tørvejret.

Men kan de raske skridt og småløberi overhovedet betale sig, hvis man vil være mindst mulig våd? Eller skal man netop sørge for at komme så hurtigt gennem regnen, man kan, selvom man bliver ramt af flere dråber på sin vej, hvis man løber? 

Svaret kan man regne ud med formler fra fysikkens verden, og det har Thomas C. Peterson og Trevor W. R. Walls fra National Climatic Data Center i USA gjort. 

Du rammes af dråber i to retninger i regnvejr

Når man bevæger sig udenfor i regnvejr, bliver man primært våd to steder. På hovedet og på forsiden af kroppen, som rammer flest regndråber, efterhånden som man bevæger sig frem. 

Når man skal regne på, om man bliver mest våd af at løbe eller gå fra A til B, kan man forsimple regnestykket en smule ved at antage, at det er vindstille. Regnen falder altså for regnestykkets skyld her helt lige ned på dem, der har vovet sig ud i det våde vejr. 

Mængden af vand, man rammes af på forsiden af kroppen, afhænger ikke af den tid, man opholder sig udenfor. På forsiden af kroppen får man altid den samme mængde vand, uanset hvor hurtigt eller langsomt man bevæger sig. Det skyldes, at kroppen skal bevæge sig gennem samme rute for at komme fra eksempelvis døren til bilen, uanset om man går eller løber. 

For at få svaret på, om det kan svare sig at løbe eller gå, skal man i stedet tænke på, hvor meget vand man får direkte oppefra. 

Vi starter med at antage, at antallet af regndråber fra oven er konstant pr. tidsenhed. På et minut kommer der altså typisk lige så meget vand som minuttet efter. Og det er her, der viser sig en gevinst i at sætte det lange ben foran, konkluderer fysikerne. 

Løb – så bliver du mindst våd 

Jo kortere tid du opholder dig udenfor i regnvejr, des mindre våd bliver du samlet. Konklusionen er, at det kan svare sig at løbe frem for at gå. 

Thomas C. Peterson og Trevor W. R. Walls har beregnet flere scenarier – og selv testet resultaterne. I ens tøj henholdsvis løb og gik de på en 100 meter lang bane. 

Løberen, der i gennemsnit bevægede sig 2,5 gange hurtigere end den gående, blev ramt af cirka 40 procent mindre vand i det pågældende regnvejr. Fysikernes modeller havde samtidig udregnet, at ”gevinsten” ved at løbe i regnen er, at du bliver 30-50 procent mindre våd. 

Hvad så, når det blæser?

Blæser det, mens det regner – og det gør det ofte – bliver udregningerne lidt mere komplicerede. Men konklusionen er ifølge de to fysikere ved National Climatic Data Center den samme: Løb er altid bedre end at gå. 

Se denne lille video med en forklaring på, hvorfor det er bedst at løbe:

Læs mere om