Sådan undgår du, at vandskader bliver et mareridt

Vand kan gøre store skader på dit hus og gøre det ubeboeligt i lang tid. Undersøg, hvor godt dit hus er sikret mod oversvømmelse. Der kan gøres både store og små tiltag for at forebygge.

Din indbo- og husforsikring dækker kun vandskader, hvis det er et "voldsomt skybrud", der er årsagen til, at husets afløbssystem ikke kan lede vandet væk.

Hvad kan gå galt, hvis du får en stor vandskade?

Vand kan gøre stor skade på dit hus og gøre det ubeboeligt i en længere periode. Når større mængder vand kommer uden varsel, og det medfører, at dele af din bolig står under vand, kan det næsten give uoprettelige skader. Sådanne vandskader skyldes ofte oversvømmelse efter kraftig regn eller skybrud.

Case: Store vandskader efter skybrud

For en familie på Sjælland bliver et voldsomt skybrud starten på et langt mareridt. Sagen har stået på i 1 ½ år og er endnu ikke afsluttet (juli 2007).

Under et voldsomt skybrud opstår der store vandskader på familiens hus. Huset ligger lavt, dvs. at regnvandet løber ned og ender i og ved huset, da den megen regn ikke kan optages i jorden og samtidig er en for stor belastning for kloaksystemet. Grunden bliver oversvømmet, og hele huset står under vand og er dermed totalt ubeboeligt. Familien kontakter deres forsikringsselskab, som får pumpet vandet ud af huset og efterfølgende sat affugtere op. Selve affugtningen tager to måneder

Imens er familien genhuset flere forskellige steder, en måned ad gangen, da forsikringsselskabet ikke regner med, at der vil gå så lang tid, inden de kan flytte tilbage. Familien har to børn samt et på vej. Alle deres personlige ejendele ligger opmagasineret oppe på loftet, hvor der kun er adgang via en hønsestige fra bryggerset. Børnenes legesager er begrænset til et minimum, da de flytter rundt hele tiden.

Efter 3 måneder fortæller forsikringsselskabet, at huset nu er affugtet tilstrækkeligt til, at der kan lægges nyt gulv. Familien synes, at det er en lidt forhastet konklusion, da de mener, at dele af huset stadig er fugtige, og de får derfor mistanke om, at der er andet end fugtproblemer galt med huset.

Familien kontakter Bolius og får en rådgiver på sagen. Sammen med familien gennemgår rådgiveren hele huset. Ved dette eftersyn konstaterer rådgiveren 10 alvorlige fejl og mangler. Der er både tale om skader, der er opstået som følge af oversvømmelsen, og eksisterende konstruktionsfejl på huset. Alle er det fejl, som rådgiveren mener skal udbedres som følger:

 • Sikring af fundamentets bæreevne.
 • Udskiftning af muldlag under husets gulve.
 • Etablering af kapillarbrydende lag under alle gulve.
 • Etablering af ny isolering og nye gulve overalt.
 • Standsning af fugtvandring i skillevægge.
 • Etablering af korrekt dræn omkring huset.
 • Udbedring af revner i indvendige og udvendige vægge samt udførelse af efterfølgende finisharbejde.
 • Sikring af gavlens stabilitet.
 • Sikring af afløbssystemets udluftning.
 • Sikring af etageadskillelsens styrke og stivhed.
(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Huset kan falde sammen under storm

Det er foruroligende mange punkter, der skal bringes i orden. Under normale omstændigheder ville fejlene føre til en total nedrivning af huset, da de er så alvorlige, at huset er ubeboeligt.

Fejlene betyde bl.a., at huset kan falde sammen under en storm, og at det ikke er forsvarligt isoleret. Der laves en rapport, som sendes til forsikringsselskabet. Familien har nu boet 6 forskellige steder og har stadig ikke udsigt til en permanent genhusning. Familien henvender sig flere gange til forsikringsselskabet, men der er ingen, der rigtig tør tage ansvar, da sagen er kompliceret af, at både husforsikring og ejerskifteforsikring skal dække.

Husforsikringen skal dække skaderne som følge af oversvømmelsen og ejerskifteforsikringen de oprindelige konstruktionsfejl på huset. Tiden går. Nu er familien ved at gå helt i opløsning.

De tager igen fat i rådgiveren fra Bolius for at høre, om det ikke er muligt at gøre noget. Rådgiveren hjælper endnu en gang den kriseramte familie, hvor kvinden nu er på barsel med barn nummer 3.

Rådgiveren skriver et brev til direktionen i forsikringsselskabet. Det hjælper, og en af direktørens nærmeste medarbejdere tager sagen i egen hånd. Familien bliver genhuset i et hus, som de ikke behøver at flytte fra, før de kan flytte hjem igen. Ingeniørfirmaet Carl Bro sættes til at foretage en nærmere undersøgelse af boligen, og der tegnes og beregnes på, hvad der skal til, for at huset igen bliver beboeligt.

Forsikringsselskabet indvilger i at betale 80 procent af omkostningerne ved reparationerne. Men de vil ikke dække etableringen af et omfangsdræn rundt om huset, da det ligger uden for huset. Boligejeren og rådgiveren godkender denne beslutning. Alligevel skal der udbedres skader og fejl for 1,5-2,0 millioner kroner.

Halvandet år efter oversvømmelsen er familien stadig genhuset, og de kan se frem til at vente mindst endnu et halvt år, inden de kan vende hjem til deres hus.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hvad kan du gøre for at undgå, at en vandskade bliver et mareridt?

Inden der sker en vandskade, er det vigtigt, at du har undersøgt og sikret dig:

 •     Hvilke forsikringer har du, og hvad dækker de - eller dækker ikke?
 •     Hvordan er huset sikret mod voldsomme skybrud?
 •     Fremgår det af tilstandsrapporten, om der tidligere har været store vandskader på huset, og hvad det skyldes?

Din indbo- og husforsikring dækker kun vandskader, hvis det er et "voldsomt skybrud", der er årsagen til, at husets afløbssystem ikke kan lede vandet væk. Et "voldsomt skybrud" defineres, som når nedbøren er så kraftig, at ikke tilstoppede, normalt konstruerede og vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare at lede vandet væk.

Et "voldsomt skybrud" kræver som regel 40-50 mm vand på et døgn eller 1 mm i minuttet. Forsikringen dækker dog ikke, hvis der er for små kloakledninger på grunden, som betyder, at store mængder regnvand skubbes tilbage i rørene og ind i husets kælder eller stue.

Tjek, om der tidligere har været vandskade

Det er også en god idé at tjekke, om dit hus tidligere har haft vandskade. Kontakt den tidligere ejer, hvis det er muligt, eller tjek tilstandsrapporten. En anden mulighed er at kontakte dit forsikringsselskab, som også burde kunne oplyse, om der tidligere har været vandskader på dit hus.

Brug denne tjekliste over mindre ting, du selv kan gøre, for at forebygge vandskader:

 • Invester evt. i en vandalarm, som sladrer, hvis vandforbruget stiger væsentligt. Denne afbryder også vandforsyningen, hvis der er et unormalt højt forbrug, f.eks. hvis et vandrør springer.
 • Sørg for, at alle brønde er nemt tilgængelige, og at de er renset og vedligeholdt.
 • Tjek husets sokkel og kældervægge for revner og skader, hvor vand kan sive ind i konstruktionen.
 • Rens og vedligehold husets tagrender og nedløb, så de ikke stopper til.
 • Rens med jævne mellemrum husets brønde og sandfanget for blade, småsten og sand. Sandfanget er den afløbsbrønd, der opsamler og viderefører vandet fra nedløbsrørene.
 • Tjek ventiler, vandrør og stophaner (Balofix) for tegn på tæring eller utætheder.
 • Sørg for, at samtlige rør i kolde rum er isolerede, så de ikke springer i frostvejr.

Større ting, du kan gøre, for at forebygge vandskade

Er der behov for større tiltag til forebyggelse af vandskader, kan du overveje følgende muligheder:

 1. Omfangsdræn: Et omfangsdræn er et dræn, der lægges rundt om huset, og som leder vandet væk fra huset. Der laves normalt omfangsdræn, hvis der i perioder med meget regnvejr trænger regnvand ind gennem husets ydervægge.
 2. Højvandslukke: Et højvandslukke virker som en sluse. Det sættes på husets udvendige kloak (afløbsrør) og kan forhindre kloakvand i at løbe tilbage til huset, når der er for meget vand i hovedkloakken ude på vejen.
 3. Pumpebrønd: Pumpebrønden sørger for at pumpe overskydende vand væk via en brønd uden for huset, når den almindelige kloak ikke kan følge med. Alt overskydende vand pumpes ud i brønden via kloakrør og afløb. Fra brønden pumpes vandet ud til hovedkloakken ved hjælp af en eldrevet pumpe.
 4. Drænlag: Drænlaget forhindrer vand og fugt i at stige op i huset. Men der er mange huse, som ikke har et sådant drænlag. Det er muligt at lave et drænlag på et eksisterende hus, men det er omfattende og dyrt. Når der bygges huse i dag, bliver der normalt både lavet omfangsdræn og drænlag.

Der er ingen af disse ting, der er billige at lave, og det kan derfor virke som en stor beslutning og investering. Men på længere sigt vil det give en bedre kælder og/eller et sundere hus, som nemmere kan modstå vand udefra og dermed har større mulighed for at undgå store vandskader. Huset stiger i værdi, og du kan slappe mere af, når det regner rigtig meget eller i flere dage.

Læs mere om