Sådan leder du vandet ned i jorden og undgår oversvømmelse

Regnvand skal i jorden og ikke i kælderen. Du kan lige nå at anlægge en faskine i din have, inden der går frost i jorden.

En faskine er et hul med sten i, der kan absorbere regnvand. Det kaldes også en sivebrøn

 • Undersøg om du har leret eller sandet jord. Meget leret jord egner sig ikke til faskiner.
 • Hvis du har kælder i dit hus, bør faskinen som tommelfingerregel graves minimum fem meter fra huset. Din kommune har nogle afstandskrav, og de skal som minimum overholdes. Men hvis du har fugt i kælderen, skal faskinen graves endnu længere væk fra huset for ikke at forværre fugtproblemerne.
 • Udgrav et hul i en meters dybde og en halv meters bredde. Jo større tag på dit hus du har, jo længere skal faskinen være.
 • Det er vigtigt at hullet bliver langt og smalt med store sidearealer, da vandet primært siver ud fra siderne – og kun i mindre omfang fra bunden.
 • Du kan enten fylde bunden med et lag af sten eller plastikkassetter.
 • Rundt om sten eller plastikkassetter lægges en vandgennemtrængelig fiberdug.
 • Når du har gravet faskine og lagt stenene ned i jorden, kan du komme jord på toppen og så græs eller blomster.
 • Grav et plastrør ned, der leder vandet fra nedløbsrøret til faskinen.
 • Det er en god idé at sætte et filter på, så der ikke kommer grannåle eller blade ned og stopper faskinen. Man kan også sætte en sandfangsbrønd på røret, som vandet passerer på sin vej til faskinen. Den er dyr, men hindrer, at faskinen stopper til.
 • Inden du går i gang, skal du spørge din kommune – teknisk forvaltning – om du må anlægge en faskine. Hvis man bor på en forurenet grund eller et sted, hvor grundvandet står meget højt, må man ikke anlægge en faskine. De fleste kommuner har en vejledning på deres hjemmeside. Kig på den inden du går i gang.
 • Når faskinen er færdig vil det underjordiske hulrum kunne rumme en masse vand, og du vil undgå at det regnvand, der lander på dit tag overbelaster kloakken.