Sådan klager du over ferien

Er flyet forsinket, sommerhuset uhumsk, vandet i den opvarmede pool iskoldt eller taler guiden kun græsk? Læs her, hvordan du klager over din ferie.

Klag med det samme

Sørg altid for at klage, mens du stadig er på stedet. Det giver udbyderen mulighed for at udbedre fejlen. Du er desuden bedre stillet i det senere klageforløb, hvis du gjorde opmærksom på fejlen med det samme.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Klag først direkte til udbyderen

Er du utilfreds med en ydelse, skal du altid starte med at rette din klage til selskabet, du har købt ydelsen af. Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du bringe klagen videre.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Få dokumentation for din klage

Når du klager, bør du altid få skriftlig dokumentation. Det gælder både din klage på stedet og telefonsamtaler, der har med din klage at gøre. Gem desuden kvitteringer fra din rejse.

Bring klagen til rette instans

Har du uden held eller tilfredsstillelse klaget til rejsearrangøren eller udbyderen af ydelsen, kan du bringe klagen videre til et ankenævn.

Hvem skal du klage til?

Pakkerejseankenævnet – behandler klager vedrørende alle aspekter af din pakkerejse (en rejse, der er sammensat af minimum to ydelser).

Trafikstyrelsen – behandler klager over forsinkelser eller nægtet boarding i forbindelse med flytransport, hvis luftfartsselskabet ikke reagerer på din klage eller du er utilfreds med afgørelsen.

Forbrugerklagenævnet – behandler klager vedrørende en transport- eller turistmæssig ydelse. Det kan være aspekter af flyrejsen, der ikke omhandler forsinkelse eller nægtet boarding for eksempel forsinket bagage.

Ankenævn For Feriehusudlejning – behandler klager vedrørende feriehusudlejning i Danmark og feriehuse i udlandet, hvis de er udlejet af et dansk bureau.

Ankenævn for Bus, Tog og Metro – behandler klager over problemer oplevet i bus, tog og metro.

Ankenævn for Hotel, Restaurant og Turisme - behandler klager vedrørende tjenesteydelser, der udbydes af hoteller, restauranter, forlystelsesparker og vandrehjem.

Læs mere om