Få erstatning, hvis du bliver syg på ferien

Den nye ferielov, der er trådt i kraft 1. maj 2012, giver dig ret til erstatning, hvis du bliver syg, mens du har ferie.

Hvis du bliver syg under ferien, har du ret til erstatning

Den 24. april 2012 blev en ny ferielov vedtaget, og det betyder blandt andet, at hvis du bliver syg under din ferie, så har du ret til at få erstattet de dage, hvor du har været syg.

Før har det været sådan, at man skulle være syg inden feriens begyndelse, for man som lønmodtager ikke havde pligt til at påbegynde sin ferie, sådan er det ikke længere.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Erstatning efter 5 sygedage

Hvis man har optjent fuld ferie, hvilket vil sige 25 feriedage på et ferieår, så har man ret til erstatningsferie, hvis man har været syg i 5 dage eller mere inden for det samme ferieår. Hvis man ikke har optjent fuld ferie, har man ret til erstatningsferie efter forholdsmæssigt færre antal sygedage.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Det skal du være opmærksom på

Hvis du skulle være så uheldig, at blive syg under din ferie, er der nogle ting, du skal være opmærksom på, hvis du vil være sikker på, at kunne få din ferie erstattet ved længere sygdom:

  • Din chef skal have besked med det samme, altså på den første sygedag
  • Du skal sørge for at få en lægeerklæring eller anden lægelig dokumentation fra 1. sygedag
  • Udgiften til lægeerklæringen står du selv for
  • Du skal også melde sygdom og få en lægeerklæring eller lignende, selvom du befinder dig i udlandet

Særlige regler, hvis du er syg i 2 forskellige ferier

Slår lynet ned 2 gange samme sted, og man oplever, at man er syg i 2 eller flere forskellige ferier, så gælder det som hovedregel, at hvis man eksempelvis har været syg i 5 dage i den første ferie, så har man krav på erstatningsferie fra den første feriedag i den efterfølgende ferie.

Erstatningsferie kan ikke overføres til et nyt ferieår, det er altså ens eget ansvar at sørge for, at den ferie, man får erstattet i tilfælde af sygdom, bliver afholdt inden for det samme ferieår.

Læs mere om