Sådan er reglerne for affyring af fyrværkeri

Fyrværkeriet suser mellem benene eller op i himmelen og både lyder og ser flot ud. Men det er en tidsbegrænset fornøjelse at skyde med krudt og affyre fyrværkeri som privatperson. Her kan du se, hvornår det er tilladt at fyre fyrværkeri af

Du må anvende fyrværkeri fra 27. december til 1. januar

Skal du fejre nytåret, har du lidt mere end et par uger til at købe krudt og kugler. Danske butikker må sælge fyrværkeri fra 15. december til 31. december.

I »gamle dage« var perioden, hvor du kunne gå og ose i fyrværkeributikkerne, længere, men i 2014 kom en opdatering af lovgivning og regler omkring fyrværkeri.

Du må skyde fyrværkeri af fra 27. december til 1. januar. Det er en skærpelse af de tidligere regler, der tillod affyring af fyrværkeri fra 1. december til 5. januar. Resten af året er det ulovligt for privatpersoner at bruge fyrværkeri.

Kortere periode for affyring i 2024

Perioden for, hvornår du må fyre fyrværkeri af, ser ud til at blive kortere fra nytåret 2024/2025. I 2024 fremsætter regeringen et lovforslag om, at privatpersoner kun må fyre fyrværkeri af fra 31. december til 1. januar.

 

I lovforslaget lægges der op til, at der fortsat må fyres af 1. januar, så børn og andre, som ikke har nået at fyre alt krudtet af nytårsaften, kan affyre det sidste fyrværkeri dagen derpå.

 

Lande som Finland, Holland, Norge og Tyskland har allerede lignende regler.

 

Kilde: Erhvervsministeriet

Forbud mod privat affyring

Det er stadig lovligt som privatperson at fyre fyrværkeri af, men der pågår en del debat om, hvorvidt det også skal være lovligt i fremtiden. 

Ifølge Coop Analyse er mere end hver anden dansker i 2023 helt eller delvist enig i, at der i Danmark bør indføres et forbud mod privat affyring af fyrværkeri, så det alene er professionelle fyrværkere, der tænder krudtet nytårsaften. Det er 6 procent flere end i 2022 og hele 11 procent flere end i 2019, da Coop Analyse stillede spørgsmålet første gang.

Yderligere køber færre og færre danskere nytårskrudt. I ovennævnte undersøgelse fra Coop Analyse svarede 23 procent, at deres husstand købte fyrværkeri i 2022. I 2021 var det 27 procent, og der tegner sig generelt en nedadgående tendens. 

Læs hele undersøgelsen fra Coop Analyse her

Du må ikke købe fyrværkeri i udlandet

Som forbruger må du ikke tage fyrværkeri, du har købt i udlandet, med hjem til Danmark, og du må heller ikke via internettet købe fyrværkeri til levering fra udlandet. Det gælder også CE-mærket fyrværkeri.

Du må ikke have for meget fyrværkeri

Hvis du er kendt i hele kvarteret for dit store nytårsshow, så vær opmærksom på, at der er regler for, hvor mange raketter og batterier du må transportere og opbevare i din bil. Som privatperson må du kun køre med 5 kilo fyrværkeri i dit private transportmiddel.

Du må også kun opbevare 5 kilo fyrværkeri i dit hjem. 

Det koster at overtræde reglerne

Anvender du fyrværkeri uden for perioden for affyring, vanker der en bøde på 2000 kr.

 

Fra nytåret 2024/2025 lægger regeringen op til, at bøden skal hæves til 2500 kr. 

Overhold sikkerhedsafstandene for fyrværkeri

Vær forsigtig ved brug af fyrværkeri og overhold den sikkerhedsafstand for dig og dit publikum, der står på fyrværkeriet.

Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag. Samme afstandskrav gælder i forhold til andet let antændeligt. Ved affyring af raketter er afstandskravet 200 meter.

Desuden må raketter ikke anvendes nærmere end 10 meter fra en bygningsåbning, for eksempel vinduer eller døre.

I blæsevejr fordobles afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri generelt og for raketter.

Fyrværkeri må ikke bruges nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr.

Dit fyrværkeri skal være godkendt

Det er ikke lige meget, hvilket fyrværkeri du sender op i nattehimlen. Du skal være sikker på, at det er godkendt, før du må eje og bruge det.

Du kan kende godkendt fyrværkeri ved, at det er mærket enten med et CE-nummer eller et SIK-nummer. Et SIK-nummer betyder, at fyrværkeriet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

I 2010 begyndte man at udfase SIK-numre og i stedet kun bruge CE-godkendelsen. Du vil kunne støde på både CE-mærket og SIK-numre, det første dog meget mere hyppigt.

Aflevér overskydende fyrværkeri

Fik du ikke fyret alt dit fyrværkeri af ved nytåret, kan du kontakte din kommune for at få oplyst, hvor du kan aflevere dit fyrværkeri. Det er ikke et krav, at alle genbrugspladser i alle kommuner skal kunne modtage fyrværkeri. Kommunen kan fortælle, hvor du kan komme af med godkendt og lovligt fyrværkeri. 

For at være lovligt skal fyrværkeri være mærket med et CE-mærke, et SIK-nummer eller et BRS-nummer. Hvis der ikke er mindst et af de 3 forskellige mærker, er fyrværkeriet ulovligt og må ikke afleveres på genbrugsstationen, hvis man der tager mod fyrværkeri.

Er du i besiddelse af ulovligt fyrværkeri, skal der rettes henvendelse til politiet, som sørger for, at det bliver hentet. Det må ikke afleveres på politistationen.

Gode råd om fyrværkeri

 • Brug altid beskyttelsesbriller
 • Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
 • Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
 • Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet
 • Læs brugsanvisningen på fyrværkeriet
 • Brug kun fyrværkeri udendørs og ikke i nærheden af brandfarlige steder
 • Overhold den anbefalede sikkerhedsafstand til dig selv og til publikum
 • Klargør kun ét stykke fyrværkeri ad gangen
 • Vend fyrværkeriet med affyringsretningen lodret opad
 • Anbring fyrværkeriet i et solidt fæste som anbefalet
 • Antænd lunten med strakt arm og gå hurtigt væk
 • Gå aldrig tilbage til en fuser

Artiklen er oprindeligt udgivet 3. december 2021, men senest opdateret 18. december 2023. 

Se i videoen herunder, hvordan du rydder op og sorterer dit affald til nytår

Læs mere om