Må du tørre tøj på radiatoren?

Mange hænger børnenes våde tøj og vanter op på radiatoren for hurtigt at tørre dem. Men er det en god idé? Få svar her.
Tøj hænger på radiator

Du bør ikke tørre store mængder tøj på radiatoren. Det kan nemlig være dyrt og give et dårligt indeklima.

Er det en god ide at tørre tøj på radiatoren?

Har du elradiatorer, er det korte svar: Nej, du bør ikke tørre tøj, hue og vanter på en radiator. En overdækket elradiator risikerer at blive overophedet og bryde i brand, når lufttilførslen hindres. 

Har du derimod en almindelig, vandbåren radiator, er der ingen sikkerhedsmæssig risiko ved at bruge den til at tørre vådt tøj. Den kan sagtens bruges i nødstilfælde eller til at lægge småting som huer og vanter på. 

Du bør dog ikke tørre store mængder tøj på radiatoren. Det kan nemlig være dyrt og give et dårligt indeklima. 

Hvorfor bør du ikke tørre tøj på en vandbåren radiator? 

I et moderne, tostrenget varmeanlæg, som findes i de fleste huse i dag, føres vand fra husets centralvarmeanlæg ind i radiatoren i den ene side, hvorefter det løber ud igen i modsatte side, når det er afkølet. Radiatoren afgiver varme ved, at varmen fra den stiger opad, så der skabes cirkulation i rummet. Det gør, at kold og varm luft blandes. 

Hvis du hænger vådt tøj på radiatoren i stuen, forringer du varmecirkulationen i rummet. Desuden vil varmeregningen stige, fordi radiatorens termostat vil registrere, at temperaturen i rummet falder.Hvis du hænger vådt tøj på radiatoren i stuen, forringer du varmecirkulationen i rummet. Desuden vil varmeregningen stige, fordi radiatorens termostat vil registrere, at temperaturen i rummet falder. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Dårligere afkøling  

Vælger du at hænge en våd sweater på radiatoren i stuen, forringer du denne cirkulation. Varmeafgivelsen til rummet nedsættes, hvilket medfører en ringere afkøling af vandet i radiatoren. Har du eget kedelanlæg i huset som jordvarme eller olie- eller naturgasfyr, som varmer vandet op, skader det ikke så meget. Vandet føres blot tilbage til kedlen, hvor det atter varmes op. 

Er du derimod koblet til det lokale fjernvarmeværk, har en effektiv afkøling af dit fjernvarmevand betydning for din pengepung. Mange steder i landet skal du betale ekstra, hvis vandet er for varmt, når fjernvarmeværket får det retur. De præcise takster varierer, og kravet om afkøling afhænger af den temperatur, vandet har, når din bolig modtager det, men ofte kræver fjernvarmeværker en afkøling på 30-35 grader. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Øget varmeforbrug  

Når varmen hindres i at strømme ud i rummet, fordi det våde tøj kapsler det inde, vil radiatorens termostat registrere, at temperaturen i rummet falder, og den vil derfor afgive ekstra varme for at opretholde temperaturen. 

Sætter du alle radiatortermostater i et rum på 3, vil der typisk være ca. 21 graders varme. Beregninger har vist, at for hver grad du øger temperaturen, stiger dit varmeforbrug med ca. 5 %. Det koster derfor ekstra at bruge radiatoren som tørrested. 

Der er ikke lavet undersøgelser, som afslører, hvor stor en temperaturstigning tøj til tørring på en radiator kan fremkalde. 

Tøj på radiator giver fugt og dårligt indeklima 

Når du tørrer tøj på en radiator, giver det også en øget fugtighed i rummet. Stuer, værelser og andre rum uden ventilation er i de fleste tilfælde uegnet til at tøjtørring. Luftfugtigheden vil stige, og derefter sætter fugten sig i møbler og inventar. Et fugtigt indeklima kan udvikle sig til problemer med skimmelsvamp. 

Hvordan tørrer du bedst dit tøj? 

Tørretumbleren er for mange en nem og bekvem løsning. Det er dog en dyrere løsning end at hænge tøjet på et tørrestativ og heller ikke miljøvenligt. 

Der er både billigst, mest miljørigtigt og bedst for dit indeklima at tørre tøj udenfor. Det kan du gøre hele året rundt – også i frostvejr. Og er der mulighed for at hænge tøjet op under et halvtag, er det et ideelt tørrested. 

Regner det, eller er luftfugtigheden så høj, at tøjet ikke har mulighed for at tørre på tørresnoren i haven, kan du hænge tøjet op i et rum i huset, som tåler den fugtpåvirkning, en tørreproces medfører. Det kan fx være badeværelset eller bryggerset, hvor der typisk er materialer, som er vant til at blive udsat for fugt. Vær dog opmærksom på, at der bør være mekanisk ventilation i rummet.

Læs mere om