Må du tage sand med hjem fra stranden?

Der er fine muligheder for at få en pose sand med hjem fra strandturen. Du skal dog ikke regne med at fylde børnenes sandkasse med strandsand.

På offentlige strande må du gerne tage en pose sand eller tang med hjem, men det går ikke at køre afsted med et vognlæs til sandkassen.

Haps bare en lille smule

Du må gerne samle sand, tang og sten på stranden, så længe det kun er i små mængder. Det er ikke tilladt at tage noget med fra klitterne. På private strande gælder i princippet den private ejendomsret i forhold til de ting, der ligger på stranden. Derfor bør du på private strande spørge ejeren, inden du tager noget. Vil du indsamle rav er den gældende praksis, at rav tilhører finderen.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hvor meget må du tage med fra stranden?

Der er ingen præcis angivelse af, hvor meget du må tage med hjem. Men som hovedregel skal du selv kunne bære det i en bærepose eller lignende og altså ikke have brug for hjælpemidler som f.eks. en trillebør til at flytte tingene fra stranden.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Større mængder kræver tilladelse

Vil du fjerne materialer fra stranden i større omfang, skal du, udover at spørge ejeren om lov, også rette henvendelse til kommunen, Kystdirektoratet eller Naturstyrelsens lokale enhed.

Det kan nemlig være nødvendigt at søge tilladelse efter reglerne i Naturbeskyttelsesloven og Råstofloven. Flere strande bliver f.eks. forsøgt forbedret ved at tilføre ekstra sand og kræver derfor særlig beskyttelse.

Hvem ejer stranden?

Den ’højeste daglige vandstandslinje’, dvs. der, hvor vandet går til ved højvande, markerer en vigtig grænse. Fra den og ud mod havet er du på ’Søterritoriet’, som ejes af staten. På den anden siden af linjen tilhører grunden den, der ejer jorden inden for strandbredden. Private strande vil ofte være markeret med et skilt, hvor der fx står privat område. Du må gerne færdes på en privat strand.

Læs mere om