Kolonihaven er dansk og hyggelig

Kolonihaven er indbegrebet af dansk sommerhygge. Samvirke har været i Solvang ved Vangede og mødt 3 haveejere, der elsker at komme på græs. Der findes cirka 60.000 kolonihaver i Danmark. Allerede i middelalderen blev der anlagt frihaver, hvor borgerne kunne dyrke jorden. I 1800-tallet blev haverne set som en social foranstaltning, der blandt andet skulle formindske drikfældighed og såkaldt »krogang« blandt de fattige. Kolonihaver, som vi kender dem i dag, opstod først i slutningen af 1800-tallet i forlængelse af befolkningstilvæksten i byerne.