Kan vi slippe for svin, der er behandlet med antibiotika?

Kan antibiotika i kød undgås? Ja, i princippet. Coops indkøber af kød svarer på, om Coop har planer om garanteret antibiotikafrit svinekød.
?

Jeg har læst, at Dansk Supermarked tilbyder forbrugere at købe svinekød fra grise, der aldrig har været behandlet med antibiotika. Der er et projekt i gang, hvor en ny type foder gives til grise. Foderet består af fermenteret raps, soja og tang. Mælkesyrebakterierne udvikler og formerer sig hurtigere end colibakterier og salmonella i grisenes maver. Det giver bedre mavesundhed, og antibiotikaforbruget holdes nede. Hvornår er der tilsvarende kød i Coops butikker? 

Lis Kondrup, Odense N

Svar fra Esben Meier

I Coop er vi glade for den stigende efterspørgsel i både detailhandlen, hos forbrugerne og i landbruget frem mod bedre dyrevelfærd, herunder lavere forbrug af antibiotika i produktionen af slagtesvin. I Coop arbejder vi med en mærkning, der vil hjælpe forbrugerne til en bedre navigering i produkter med bedre dyrevelfærd end i standardproduktionen. Herunder indgår naturligvis de udfordringer, landbruget har med medicinforbruget. 

Så vidt jeg erfarer, er produktionen til Dansk Supermarked baseret på sortering, så eventuelt, syge dyr behandles og derefter sorteres fra, men det er et spændende initiativ med forebyggelse via foderet.

Coop er meget positive over for alle tiltag til at nedbringe antibiotikaforbruget, men syge dyr skal behandles, ellers er der tale om mishandling. Hvis der er tale om sortering, så hjælper det ikke til begrænsning af landbrugets resistensproblemer. Resistens er ikke et sikkerhedsmæssigt problem i forhold til fødevarer, men et problem for spredning til mennesker gennem landbruget. At grisene ikke får antibiotika, er stadig ingen garanti for fravær af resistens over for antibiotika. Landmanden kan overføre resistens, og resistens kan overføres fra avlsled og omgivelser – og deres behandlede »side-mænd«. Der er ikke resistensrester i almindeligt svinekød. I øvrigt anbefaler vi økologisk svinekød, hvor der er både mindre antibiotikaforbrug (dog ikke nul), og mere dyrevelfærd og mindre miljøpåvirkning med i købet.

På Bornholm har man et meget lavt medicinforbrug i forhold til resten af landet, men vi ønsker fortsat, at de få syge dyr, der måtte være, behandles. Derfor reklamerer vi ikke med det lave medicinforbrug hos Bornholmergrisene, som du finder i SuperBrugsen og Kvickly.

Esben Meier er kategorigruppechef for fersk kød, fjerkræ og fisk