Hvornår er strømmen særlig klimavenlig?

Vil du gøre en indsats for klimaet, så brug strømmen, når den udleder mindst CO2. Se Samvirkes prognose for CO2-udledningen i det kommende døgn - og brug strøm, når udledningen er i bund

Brug strøm, når der udledes mindst CO2

47% af strømmen i Danmark kom i 2021 fra sol- og vindenergi. Danmark er et af de lande, hvor andelen af energi fra vedvarende kilder er størst, og dermed et af de lande, hvor der er mest grøn strøm i stikkontakterne. Men den grønne strøm er ikke jævnt fordelt. I nogle perioder er der nærmest ingen strøm fra vedvarende energikilder som vindmøller og solceller i elnettet, mens der på andre tidspunkter er så meget vedvarende energi, at Danmark slet ikke selv kan bruge det hele og eksporterer strømmen til blandt andet Tyskland.

I grafen herunder kan du se, hvor grøn strømmen er på forskellige tidspunkter i det kommende døgn. En tommelfingerregel siger, at når der udledes under 50 gram CO2 pr. kwh strøm, er strømmen grøn.

Vil du være særlig klimavenlig i dit elforbrug, skal du altså bruge strømmen, når udledningen af klimagasser fra strømproduktionen er lavest.

Tallene opdateres hver eftermiddag

Hver eftermiddag kommer Energidata med et bud på, hvor meget CO2 produktionen af 1 kwh udleder. Prognosen dannes på baggrund af forventningen om, hvor meget energi, der det kommende døgn produceres af blandt andet solceller, vindmøller og kraftværker. I beregningen indgår også strøm, Danmark importerer fra eksempelvis norske vandkraftværker eller svenske atomkraftværker.

Prognosen opdateres hver eftermiddag klokken 16 og gælder det efterfølgende døgn.

Læs mere om