Hvorfor er der tungmetaller i dåsefisken?

Stammer dåsefiskens tungmetaller fra havet, eller kommer de fra dåsen, fisken købes i?
?

Jeg har hørt, at der findes flere tungmetaller i dåsefisk i vand end i dåsefisk i olie. Tungmetallerne skulle stamme fra metaldåsen, som fisken er i, og ikke fra selve fisken. Kommer tungmetallerne fra dåsen, eller stammer de fra havet?

Karen Dybdahl, Viborg

Svar fra Leif Skibsted

Havene er forurenet med tungmetaller, og når fisken lever i det forurenede vand, optager den kviksølv via føden.

Det er altså ikke fra dåsen, men fra havet, at forureningen stammer. Hvis afsmitning af metal fra konservesdåser bidrog væsentligt til indhold af tungmetal i fiskekonserves, kunne man forvente, at tungmetalindholdet i de vandbaserede produkter ville være større end i de oliebaserede produkter. Der er dog ikke fundet systematisk forskel på indhold af kviksølv i tun i vand og tun i olie.

Leif Skibsted er professor i fødevarekemi ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet.