Hvordan undgår jeg purin?

Personer, der lider af urinsyregigt, bør begrænse deres indtag af purinholdige fødevarer. Men det er ikke så ligetil.

Indmad fra dyr har et højt indhold af stoffet purin og bør undgås, hvis man lider af urinsyregigt

?

Jeg er en 69-årig mand, der desværre er blevet ramt af urinsyregigt på trods af, at jeg altid har levet sundt uden overvægt og med et meget begrænset indtag af alkohol. I forbindelse med at jeg har fået denne sygdom, har jeg forsøgt at tilrettelægge min kost således, at den er så purinfattig som muligt. Desværre er det vanskeligt at finde valide oplysninger om purinindhold i de enkelte fødevarer, ud over generelle retningslinjer ved blandt andet Gigtforeningen. Håber, at I måske kan hjælpe mig.

Erik Thygesen

Svar fra Leif Skibsted

Et normalt kostråd til personer, der lider af den ofte arveligt betingede stofskiftesygdom urinsur gigt, er at mindske indtag af purin fra fødevarer. Fødevarer sælges imidlertid aldrig med oplysning om indhold af purin. Det skyldes, at betegnelsen purin dækker over en gruppe af nært beslægtede stoffer. Stoffet purin er en kemisk byggesten i cellernes arvemasse og indgår i opbygningen af DNA. Purin er også kernen i urinsyre, der er et tungtopløseligt nedbrydningsprodukt af DNA, og som dannes løbende i kroppen.

Urinsyre er en vigtig antioxidant i blodet, men ved ubalance i stofskiftet stiger koncentrationen til mere end opløseligheden. Ved forhøjet indhold af urinsyre dannes krystaller af urinsyre som nyresten eller i led med ubehagelige konsekvenser for helbred. Fødevarer baseret på organer med højt stofskifte som lever og anden indmad og rogn har højt indhold af de kemiske byggestene til DNA og kan derfor virke som forstadier til urinsyre. Det anbefales derfor ofte at begrænse kostens indhold af disse fødevarer.

Professor i fødevarekemi ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet.

Læs mere om