Hvad er hærdet fedt?

Hvad er hærdet vegetabilsk fedtstof egentlig?
?

Jeg er i tvivl om, hvorvidt hærdet vegetabilsk fedtstof er usundt? Hvad er hærdet vegetabilsk fedtstof egentlig? Er det det samme som transfedtsyre, som jo er forbudt at anvende i fødevarer i Europa?

Helle Kjærgaard, Kokkedal

Svar fra Leif Skibsted

Fedtstoffer, der indeholder mange umættede eller flerumættede fedtsyrer (omega-3 og -6), er flydende, og disse olier er generelt ernæringsmæssigt bedre end de faste fedtstoffer. Planteolie bør derfor foretrækkes for animalsk (dyrisk) fedt og talg.

Af teknologiske grunde ønskes vegetabilske fedtstoffer ofte anvendt i mere fast form og med højere smeltepunkt til fremstilling af margarine og i industrielt bagværk og til friturestegning.

Vegetabilsk fedt gøres derfor fast (hærdes) ved en kemisk proces, hvor fedtsyrerne mættes katalytisk med brint (hydrogen). Ved denne proces kan naturens cis-fedtstoffer omlejre til trans-fedtstoffer. Man bør undgå denne form for trans-fedt i kosten, og der er i dag udviklet teknologi, der mindsker trans-indholdet i hærdet fedt.

Industrielt erstattes hærdet fedt ofte med faste fraktioner af palmeolie, der ikke er hærdet og dermed er trans-frit. For forbrugeren er det en mulighed at fravælge fødevarer med hærdet fedt f. eks. i lande, hvor lovgivningen er mindre striks med hensyn til indhold af trans-fedt end i Danmark.

Leif Skibsted er professor i fødevarekemi ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet.