Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Når folk dør, er der meget at tage stilling til, for eksempel om liget skal brændes eller begraves. Her kan du se, hvad forskellen er på en bisættelse og en begravelse.

En bisættelse afsluttes altså ikke i første omgang ved graven, men ved at rustvognen kører væk med kisten.

Hvad er en begravelse

En begravelse begynder oftest med et præludium og en indgangssalme.

Præsten beder så en bøn og læser en tekst fra biblen, hvorefter menigheden synger en salme.

Efter salmen holder præsten en tale for afdøde. Talen bliver ofte aftalt delvist i samråd med de efterladte, så den bliver mere personlig.

Efter endnu en salme bæres kisten ud af kirken og ud til gravstedet, hvor menigheden samles omkring graven.

Kisten bliver sænket i jorden, hvorefter præsten beder en bøn. Derefter kaster præsten 3 skovlfulde jord på kisten til ordene "Af jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jord skal du igen opstå."

Ritualet ved graven afsluttes ofte med en salme.

Begravelser kan være kortere eller længere efter ønsker om salmer og læsninger fra biblen.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hvad er en bisættelse

En bisættelse foregår på samme måde som en begravelse indtil talen til den afdøde.

Efter talen kaster præsten jord på kisten inde i kapellet eller kirken, hvorefter menigheden synger en salme.

Kisten bliver så båret ud til rustvognen, hvor man tager afsked med kisten og den døde, mens klokken ringer bedeslag.

En bisættelse afsluttes altså ikke i første omgang ved graven, men ved at rustvognen kører væk med kisten.

Senere samles pårørende ved urnegravstedet eller en anden ceremoni, hvor man tager endeligt afsked med den døde.

Læs mere om