Hvad er de brune trevler i avocadoen?

Hvorfor er der trevler i avocadoen?
?

Min kone og jeg spiser gerne og ofte avocado. Det er sundt, og avocado er velegnet til en hurtig forret eller som del af en salat. Vi skal naturligvis altid være opmærksomme på at bruge avocadoerne, når de er modne. Men vi oplever ofte, at den modne avocado er fyldt med en slags brune trevler, som indebærer en dårlig udnyttelse. Hvad er det for noget?

Søren grauballe, Silkeborg

Svar fra Leif Skibsted

Avocado dyrkes i subtropiske og tropiske egne, og frugten er kuldefølsom. Hvis frugten under modning udsættes for temperaturer lavere end seks grader, kan der opstå kuldeskader, så frugten modner uensartet og gør dele af frugtkødet mørkt.

Det er ikke sundhedsskadeligt, men bestemt mindre appetitligt. Opbevar derfor ikke avocado i køleskabet eller køb ikke avocado, der om vinteren står uden for butikken udsat for lav temperatur.

Leif Skibsted er professor i fødevarekemi ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet.

Læs mere om