Bolig

Her skal postkassen stå: Villa

Slut med fordele til ældre villaer. Fra 1. januar skal alle villaer og parcelhuse sætte postkassen ud i skel, hvis de vil stadig vil modtage post.

Tidligere har huse bygget før 1973 været fritaget fra at have en postkasse ude ved vejen, men den nye postlov stiller alle lige. Nu skal du opsætte en postkasse uanset, hvor gammel dit hus er.

 

  • Postkassen skal stå i skel mellem din ejendom og vejen, og som udgangspunkt stå parallelt med vejen. Hindrer det adgangen til dit hus, er det tilladt at sætte postkassen vinkelret på vejen.
  • Postkassen må gerne stå i et bed eller i hækken, hvis posten uhindret kan komme til postkassen.
  • Postkassen må ikke være dækket at blade, buske eller grene fra træer.
  • Det skal være nemt at putte breve i postkassen, og posten skal ikke stige af cyklen for at aflevere post til dig.
  • Bor du på en hjørnegrund skal postkassen stå ved adgangsvejen ud til den vej, du har adresse på.
  • Bor du i dobbelthus skal du aftale med din nabo, hvad I gør. Postkasserne skal nemlig umiddelbart hænge sammen.

 

Sådan skal postkassen se ud:

 

  • Postkassen skal placeres, så undersiden af brevindkastet er mellem 100 og 120 centimeter over jorden.
  • En postkasse skal altid have tydeligt navn og adresse.
  • Det skal være nemt at komme til postkassen, og den må ikke dækkes af for eksempel grene og buske.
  • Der findes en række minimumsmål, der skal sikre, at der plads til mindst en kuvert med A4-papir.

 

Læs mere om