Explainer: Hvad er cocktaileffekten?

Kemi findes i alt fra mad, tøj, møbler, legetøj og plejeprodukter til elektronik og byggematerialer. Lovgivningen skal sikre, at de enkelte kemikalier i et produkt ikke udgør en sundhedsrisiko. Forskning tyder imidlertid på, at kombinationen af kemiske stoffer f.eks. kan påvirke fostres udvikling, nedsætte fertiliteten og øge risikoen for kræft. Det er det, der kaldes cocktaileffekten, og den mangler vi i høj grad viden om.

Cocktaileffekt eller kombinationseffekter

Cocktaileffekten kaldes også for kombinationseffekter. Udtrykket dækker kort fortalt over den potentielle sundhedsrisiko, der kan opstå, når vi bliver udsat for flere forskellige kemiske stoffer samtidigt. Sagt på en anden måde: Selvom udsættelse for et enkelt kemikalie i en bestemt mængde i sig selv ikke udgør en risiko, så kan der være en risiko, hvis man samtidigt udsættes for andre stoffer.

Sådan kommer kemiske stoffer ind i kroppen

  • Gennem hudkontakt med produkter
  • Når vi spiser og drikker
  • Når vi indånder dampe og partikler

Nedsat fertilitet, påvirkning af fosteret og øget risiko for kræft 

Forsøg har vist alvorlige effekter på forsøgsdyr, der blev udsat for blandinger af en række forskellige hormonforstyrrende stoffer i doser, hvor det enkelte stof i sig selv ikke viste effekter. Nogle forskere illustrerer derfor cocktaileffekten med formlen 0+0+0=7. Forskningen på området tyder på, at kombinationen af kemiske stoffer eksempelvis kan påvirke fostres udvikling, nedsætte fertiliteten og øge risikoen for at udvikle kræft.

Cocktaileffekten dækker bredt

Man taler ofte om cocktaileffekten i forbindelse med hormonforstyrrende stoffer, men  den kan også gælde for f.eks. kræftfremkaldende, neurotoksiske eller allergifremkaldende stoffer.

Mangel på viden om cocktaileffekten

I EU’s fastsættes grænseværdier for de forskellige kemikalier på markedet, som skal beskytte både mennesker og miljø mod forurening. Men selv om kemikalierne hver for sig kan være godkendt i visse mængder, er det meget svært at lave regler, der tager højde for alle de forskellige kombinationer og mulige miljø- og sundhedseffekter. Der mangler simpelthen i mange tilfælde viden om, hvordan cocktaileffekterne fungerer – ligesom der i øvrigt også mangler viden om mange af kemikaliernes virkning hver for sig.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside og på Forbrugerrådet TÆNKs hjemmeside  

Kilder: Miljøstyrelsen og Forbrugerrådet Tænk