Er din arbejdsplads i risikozonen for at skabe mobberi?

Der kan opstå mobning på en hvilken som helst arbejdsplads, men nogle forhold såsom konfliktskyhed, autoritær ledelse og en hård omgangstone kan gøre, at der er større risiko for, at en arbejdsplads udvikler en mobbekultur.
Se her, om din arbejdsplads er særligt udsat.

En dårlig feedback-kultur, hvor der hverken er plads til ros eller til konstruktiv kritik, kan skabe konflikter og resultere i mobning.

Vær særlig opmærksom på forebyggelse af mobning, hvis din arbejdsplads har:

Været igennem store forandringsprocesser

Det kan være fusioner, omorganiseringer eller nedskæringer. Færre ressourcer kombineret med højere krav om effektivitet kan skabe frustrationer, som fører til konflikter. Mindre forandringer så som udskiftning af en leder eller ændringer i arbejdsopgaver – og uklarhed i forhold til, hvem der varetager hvilke opgaver - kan også øge risikoen for konflikter og mobning.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Har en dårlig feedback-kultur

Fokus på feedback – særligt på konstruktiv, kritisk feedback - er afgørende for forebyggelsen af mobning. Ros og anerkendelse er vigtigt, men der skal være plads til at undre sig eller sætte spørgsmålstegn. Her skal nærmeste leder være en god rollemodel ved selv at kunne tage imod kritik og ved at skabe plads til, at medarbejdere kan give hinanden feedback – både på væremåde og udførelse af arbejdet.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Oplevet uretfærdighed

Det kan være oplevelsen af, at en kollega får mere i løn, altid går tidligere, får de spændende arbejdsopgaver eller er lederens favorit. Følelser af uretfærdighed fører let til frustration og vrede, som kan blive rettet mod de personer, som man oplever bliver favoriseret, hvilket kan skabe en kultur, hvor den favoriserede kollega bliver ’glemt’, når der inviteres til møder og fredagsøl. Historier om uretfærdighed skal tages alvorligt og gøres til genstand for dialog.

Konfliktsky ledelse

Konfliktskyhed hos ledelse eller medarbejdere viser sig ved, at der ikke tales om konflikter og uenigheder. På konfliktsky arbejdspladser fejes konflikterne ind under gulvtæppet, hvor de så kan ligge og vokse, til de en dag bryder frem i lys lue.

Dårlig omgangstone

På arbejdspladser med en generelt hård omgangstone, hvor der ikke er plads til at sige fra, er der øget risiko for, at især nyansatte kan opleve sig mobbet. Det kan være arbejdspladser med værkstedshumor – som f.eks. kommer til udtryk i øgenavne eller i practical jokes. Røg i køkkenet er O.k. og naturligt på mange arbejdspladser – problemet opstår, når humoren altid går ud over den samme, eller hvis den er grænseoverskridende.

En autoritær eller vattet ledelsesstil

En autoritær ledelsesstil præget af kæft, trit og retning kan i sig selv opleves som mobning. En omvendt laissez-faire-ledelse, hvor alle eller de fleste beslutninger overlades til medarbejderne, er også problematisk. Her er der risiko for uklare mål, rolleuklarhed eller magtkampe, som kan føre til konflikter og mobning.

 

Kilde: Eva Gemzøe Mikkelsen, lektor i arbejds- og organisationpsykologi ved Aalborg Universitet og erhvervspsykolog med eget konsulentfirma

Læs mere om