sex

Derfor er sex sundt

Sex er sundt og godt, siger Sundhedsstyrelsen. Men hvorfor er det egentlig det? Og hvad nu hvis du ikke har regelmæssig sex? Frygt ej, der er nemlig ingen regler for, hvad et godt og sundt sexliv er. Læge og professor i sexologi Christian Graugaard hjælper med at forklare.

Seksuel aktivitet kan både give bedre søvn, være smertelindrende, yde beskyttelse mod sygdomme som hjerte-kar-sygdomme, diabetes og visse typer af kræft og måske endda være livsforlængende.

Sex er sundt for krop, sjæl og relationer

Sex og i det hele taget fysisk kontakt med andre mennesker kan have gavnlige effekter på din sundhed, både fysisk og psykisk. Hvis man tænker efter, giver det god mening, for hvis man er ked af det eller stresset, kan et kram fra en, man holder af, give ro og tryghed. For nogle kan det føles næsten lige så vigtigt som dét at spise eller sove.

»Et tilfredsstillende seksuelt liv er en sundhedsunderstøttende faktor. Og her taler vi seksuelt i bredeste forstand, det er vigtigt at huske. For seksuel sundhed kan ikke måles i hyppigheden af rejsninger, orgasmer og samlejer, en værdifuld seksuel oplevelse kan også sagtens knytte sig til berøring, omfavnelse, ømhed eller bare nærhed med et andet menneske,« understreger læge Christian Graugaard.

Det vigtigste er, at man har det godt med sit eget seksuelle liv, for ligesom med andre aspekter af livet gør det os glade, hvis vi får opfyldt vores behov, længsler og drømme.

»Hvis seksualiteten lever op til ens ønsker og behov, ser man en række gunstige effekter på både kroppen, psyken og relationerne. For eksempel er det vist, at der i forbindelse med fysisk berøring og seksuel aktivitet frigives nogle stoffer af betydning for puls, blodtryk, immunforsvar, tryghed og generelt velvære,« siger Christian Graugaard.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Sex kan være smertelindrende

Forskningen på netop dette område er endnu under opbygning, og der er ikke et endegyldigt facit for, hvilke positive effekter sex kan have på helbredet.

Seksuel aktivitet kan både give bedre søvn, være smertelindrende, yde beskyttelse mod sygdomme som hjerte-kar-sygdomme, diabetes og visse typer af kræft og måske endda være livsforlængende.

»Diabetespatienter, som meget ofte oplever seksuelle vanskeligheder, kan, hvis problemerne tackles konstruktivt, opleve, at deres blodsukker kommer til at ligge bedre. Simpelt hen fordi de får mere livsmod og bliver bedre til at mestre deres sygdom. Det er jo et meget konkret billede på, hvordan seksualitet hænger tæt sammen med sundhed,« siger Christian Graugaard.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Sundt sexliv kan ikke sættes på formel

Mennesker er forskellige, og en vigtig pointe er, at der ikke findes en opskrift på, hvordan et godt sexliv ser ud: Det handler om, at den enkeltes behov og lyster bliver opfyldt. Man kan altså ikke bare sige, at hvis du har sex 2 gange om ugen, så er dit sexliv sundt.

Men hvis du generelt får dine behov opfyldt, og her handler det ikke kun om sex, men også om seksuel aktivitet generelt, sensuelle indtryk og alle de behov, vi mennesker kan have i forhold til kontakt med andre mennesker, så vil det kunne have positive effekter på din livsglæde, selvtillid og trivsel. Det vil også kunne give en større følelse af mening i dit liv, mindre stress, depression, angst, vrede og gøre dig bedre til at møde udfordringer.

»De fleste vil nok kunne nikke genkendende til, at et tilfredsstillende intimt liv kan påvirke ens trivsel positivt, sådan at man i højere grad bliver præget af godt humør, høj selvtillid, tillid til andre mennesker, god stresshåndtering. Man får simpelt hen mere overskud og bliver bedre til at møde verden med åbent sind,« siger læge Christian Graugaard. 

Er det usundt ikke at have sex i en periode?

Christian Graugaard understreger, at det ikke i sig selv er usundt, hvis man ikke har sex i en længere periode. For det første er der meget stor forskel på, hvordan vi oplever ’en længere periode’, hvor det for nogle vil være en uge, og for andre måske et år eller flere. Dernæst er der den faktor, at det vigtigste ved seksuel sundhed er, at de individuelle seksuelle behov er opfyldt.

Christian Graugaard afviser, at sex er en del af en slags ’hydraulik’, og at maskineriet vil eksplodere eller bryde sammen, hvis vi ikke får tilfredsstillet vores behov.

»Seksualitet er en meget mere kompleks og raffineret menneskelig mekanisme, som ikke kun handler om hardware. Det handler også om software, som både er psykologisk og socialt.

Rent biologisk er der ikke nogen, der dør af ikke at have sex. Spørg bare katolske præster og nonner eller alle mulige andre mennesker, der af forskellige grunde ikke har mulighed for eller ikke ønsker at have sex i meget lange perioder, måske et helt liv. Desuden findes der jo også såkaldt aseksuelle mennesker, som absolut ikke føler lyst til sex, uden at det er et problem for dem,« siger Christian Graugaard.

Han pointerer dog, at hvis man gennem længere tid oplever, at ens ønsker eller behov for seksuelle, sensuelle og intime relationer bliver tilsidesat, så vil det før eller siden påvirke ens trivsel negativt og derfor også føre til usundhed.

»Det vil helt sikkert kunne få psykiske og sociale konsekvenser, men kan også sætte sig i fysikken. For kroppen taler jo. Den kan reagere på mistrivsel og frustrationer med for eksempel spændinger, smerter og stress.«

Hvis du vil læse mere om sammenhængen mellem seksualitet og sundhed, kan du evt. orientere dig i den faglige rapport Seksualitet og sundhed, som er udgivet af Vidensråd for Forebyggelse. Rapporten er skrevet af professorerne Christian Graugaard, Bente Klarlund Pedersen og Morten Frisch og kan downloades gratis på www.vidensraad.dk.