Coops ungenetværk skal styrke samarbejdet i bestyrelserne

At være ung og ny medlemsvalgt i en bestyrelse kan være udfordrende. I Coops ungenetværk kan unge medlemsvalgte derfor udveksle erfaringer og støtte hinanden med arbejdet i bestyrelserne

Hvorfor er det nødvendigt med et ungenetværk?

»Netværket er opstået med målet om at tiltrække flere unge til bestyrelserne, og det kan vi gøre ved at give hinanden en god start og en følelse af, at vi ikke er alene. Gennemsnitsalderen for de medlemsvalgte er relativt høj, og skal foreningstanken bestå, skal vi have yngre kræfter til, som kan hjælpe med at føre tankerne videre. Derudover skal vi repræsentere kunderne og medlemmerne bredt, og så giver det mening ude i butikkerne, at de unge kommer på banen. Det er vigtigt at komme med nye indspark.«

Hvordan kan de unge hjælpe hinanden?

»Der er mange forskellige opgaver i en bestyrelse. Derfor kan vi sparre med hinanden i netværket i forhold til, hvordan man griber det an og holder motivation oppe.«

 

Portræt af Sidse Graarup Vangsted

Sidse Graarup Vangsted er med i Coops ungenetværk og formand for bestyrelsen t i Dagli'Brugsen, Pindstrup.

Hvilke udfordringer står de unge typisk over for? 

»I min egen bestyrelse har vi f.eks. talt om, hvordan man inviterer til et arrangement. Om det fortsat skal være husstandsomdelt og med opslag i butikken, eller om vi skal gøre brug af de sociale medier. Vi har fundet en løsning, hvor vi kombinerer måden at gøre det på, og på den måde når vi længere ud. Det er vigtigt at imødekomme alle kunderne. Den løsning var vi ikke kommet frem til, hvis det kun var de unge eller kun de ældre, der sad i bestyrelsen.«

»Det kan måske være svært at komme ind som ny i en bestyrelse med friske tanker om, hvordan tingene skal gøres, hvis der sidder nogle erfarne kræfter i forvejen. De unge tænker jo ofte anderledes i forhold til, hvordan man griber tingene an.«

»En anden udfordring i bestyrelserne kan være tidspunktet for møderne. Nogen steder er der en tradition for, at de ligger midt på dagen, fordi det hidtil har været den ældre målgruppe og ofte pensionister, der har været valgt ind i bestyrelserne. Det betyder, at mange af de unge ikke har mulighed for at deltage på grund af arbejdet. Vi har dog ikke haft det problem her i Pindstrup, men jeg ved, at der er andre i ungenetværket, som har oplevet det.«

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hvordan kan I være med til at gøre en forskel?

»Nu er vi stadig i opstartsfasen, men vi vil gerne skabe synlighed og fortælle om vores fællesskab ved at være fysisk til stede ude i butikkerne, på generalforsamlingerne og festivaler rundt i landet.«

»Vi håber på sigt, at vores arbejde kan tiltrække endnu flere yngre medlemsvalgte. Ikke kun til gavn for foreningen, men også for forretningen.«

 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Om Coops ungenetværk

  • Coop har ca. 3700 medlemsvalgte på landsplan
  • En medlemsvalgt i de lokale bestyrelser er valgt på demokratisk vis ved enten generalforsamlingen eller årsmødet af de Coop-medlemmer, som har et tilhørsforhold til den pågældende butik
  • Der er 220 unge medlemsvalgte i Coop mellem 18 og 39 år
  • Ungenetværket blev stiftet i 2021 og henvender sig til unge mellem 18 og 39 år
  • Indtil nu er der 30 unge tilknyttet netværket
  • Netværket holder 6 møder om året                                                                        

Læs om netværket og tilmeld dig på Coopforum.dk

Læs mere om