20 steder du ikke må parkere

Selvom du ikke kan se et skilt med parkering forbudt, er det ikke en garanti for, at du må parkere der. Få et overblik over, hvor du skal lade være med at standse og parkere, hvis du vil være sikker på at undgå en parkeringsbøde.

Læs mere om