10 ting du ikke vidste om gelatine

Gelatine er et bindemiddel, som kan bruges i mange madprodukter. Det giver konsistens og tyggefornemmelse, og så er det lavet af knogler og hud. Her kan du læse 10 ting, du måske ikke vidste om gelatine.

Det er gelatine, der gør eksempelvis vingummi elastisk. Jo længere, du kan trække en vingummi, jo mere gelatine, er der typisk tilsat.

1. Ordet gelatine kommer fra det latinske gelatus og betyder stiv eller frossen.

2. Gelatine havde tidligere e-nummer E441, men karakteriseres nu som et levnedsmiddel og har derfor ikke noget nummer længere.

3. Gelatine fremstilles ved udkogning af ben, huder og andre animalske produkter.

4. Da gelatine fremstilles af dyr, heriblandt svin, går de fleste vegetarer og muslimer uden om det. De kan i stedet købe varer blandt andet med stoffet agar, som udvindes af tang og har lignende kvaliteter.

5. Du kan ikke vide, hvilke af de tilladte dyr, der er brugt til fremstilling af gelatine.

6. Det er gelatine, der gør eksempelvis vingummi elastisk. Jo længere, du kan trække en vingummi, jo mere gelatine, er der typisk tilsat.

7. I produktionen bliver gelatine steriliseret ved 140 grader, før det tørres til det endelige produkt.

8. Ud over til brug i madvarer anvendes gelatine til kapsler omkring medicin samt som bindemiddel i fremstilling af film til brug i kameraer.

9. Husblas blev oprindelig udvundet af størens svømmeblære og har også sit navn herefter. Hus er en størart og blas betyder blære på tysk.

10. Til fremstilling af gelatine, må man bruge følgende godkendte produkter:

  • Knogler, som ikke er specificeret risikomateriale
  • Huder og skind fra opdrættede drøvtyggere (køer, geder og andre) og svin
  • Knogler fra svin og fjerkræ
  • Fjerkræskind
  • Sener
  • Huder fra vildtlevende vildt
  • Fiskeskind og fiskeben

Læs mere om