Undgå at blive smittet med legionella i hjemmet

Legionellabakterier findes i alt ferskvand, også det, der løber gennem vandrørene derhjemme. Generelt er mængden af bakterierne så lille, at den er uskadelig, men legionella kan ophobe sig i det lunkne vand i rørene. Bakterierne kan gøre dig syg, hvis du udsættes for en større mængder gennem bade- og drikkevand. Samvirke giver dig her et overblik over, hvad du kan gøre for at undgå smittefaren i hjemmet.

Hvis du ikke har brugt vand i længere tid, eksempelvis på grund af ferie eller reparation, er det en god idé, særligt i ældre installationer, at lade vandet løbe for at reducere mængden af bakterier

De bedste gemmesteder for Legionellabakterier

Legionellabakterier eksisterer naturligt i ferskvand i meget små og uskadelige mængder. Bakterierne har optimale forhold i lunkent, stille vand, og derfor formerer legionella sig bedst i varmtvandssystemer med langsomt løbende eller stillestående vand med en temperaturer mellem 25-45 °C. Det kan være i brusere, spabade, varmtvandsbeholdere, isterningemaskiner, ariconditioning og døde ender i vandsystemer. 

Legionella kan kun smitte gennem lungerne ved indånding af vanddamp med en høj bakteriekoncentration. Aldrig fra person til person.

Værd at vide om legionella

Der findes over 40 legionellaarter i bakteriefamilien Legionellaceae, men det er kun meget få af arterne, der er årsag til sygdom hos mennesker. Bakterien legionella pneumophila er langt den hyppigste årsag til sygdom.

I Danmark er der de seneste år blevet påvist ca. 120 tilfælde om året. Omkring 30 % af tilfældene er rejserelaterede. Typisk er man blevet smittet i Sydeuropa. 5-10 % af tilfældene er hospitalserhvervede, mens de resterende 50-60 % er smittet i Danmark uden for hospital.

Legionærsygdommen rammer hyppigst ældre og i forvejen svækkede personer og oftere mænd end kvinder. Sygdomsraten er relativt lav. Du kan altså godt blive smittet med legionella uden at blive syg. 

Dødeligheden er i Danmark på omkring 15 %, men er man smittet på hospitalet i forbindelse med indlæggelse eller operation, er dødeligheden på ca. 30 %

Dødelig eller ej - 2 forskellige sygdomme

Legionellabakterier inficerer altså oftest gennem vanddamp fra bruser, spabade eller airconditioning og i mere sjældne tilfælde ved at drikke inficeret vand. Bakterierne kan medføre 2 forskellige sygdomme. 

Legionærsygdom er en form for lungebetændelse. Symptomerne på infektion er høj feber, hovedpine og muskelsmerter. I de fleste tilfælde kan sygdommen kureres med antibiotika på 2-3 uger afhængig af alder og skrøbelighed, men i nogle tilfælde kan sygdommen, ifølge overlæge på Hvidovre Hospital, Gitte Kronborg, få langt værre konsekvenser:

”I de alvorlige tilfælde kan det gå ud over de indre organer som lunger og nyrer, og så kan man havne på intensiv afdeling for at få en understøttende behandling. Der kan det være, at patienten kommer i en respirator, har behov for at få dialyse og særlig medicin, der stabiliserer blodtrykket. Nogle af dem, der er langt henne i sygdomsforløbet, vil dø, mens andre vil komme igennem på behandlingen, så antibiotikaen får tid til at virke, og man bliver rask,” siger hun.

Hvis man er så syg, at man havner på en intensiv afdeling i en respirator og overlever, kan det tage 1-2 måneder at komme på højkant igen. Får man konstateret legionærsygdom, har lægen pligt til at anmelde sygdommen til Statens Serum Institut.

Den anden sygdomstype er pontiacfeber, som er en kortlivet, influenzaligende sygdom, der, i modsætning til legionærsygdom, går over af sig selv uden medicinsk behandling i løbet af 3-7 dage. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Lad vandet løbe

Hvis du ikke har brugt vand i længere tid, eksempelvis på grund af ferie eller reparation, er det en god idé, særligt i ældre installationer, at lade vandet løbe for at reducere mængden af bakterier og dermed risikoen for infektion.

Vil man undgå ophobningen af legionellabakterier i hjemmets varmtvandsystem, bør man med jævne mellemrum lade det varme vand løbe: 

ved 55 °C dør legionella inden for 5-6 timer 

ved 60 °C dør bakterierne inden for ½ time 

ved 68 °C dræbes bakterierne inden for 2 minutter.

Det er sltså en god ide at skure helt op for det varme vand, så man undgår flere timers rent vandspild, når man vil sikre sig mod ophobningen af bakterierne.