Skal kød ud af emballagen, inden det fryses ned?

Må vi nøjes med at pakke en frostpose om det emballerede kød, eller skal vi pakke det helt om?
?

Er det nødvendigt at ompakke kød, købt fra køl, før det indfryses? Vi pakker en frostpose uden om det indkøbte, emballerede kød.

 

Erik Og Birte Madsen, Stakroge

Svar fra Winnie From Thesbøl

Den emballage, som kødet i køledisken er pakket i, er uegnet til frysning. Kødet skal derfor pakkes om. Det mest almindelige er at bruge plastfrostposer, der er kraftige og dermed mere tætte. Når posen er tæt, hindrer det ilt i at passere, og kødet holder sig bedre.

Den forhindrer, at kødet afgiver væske ud i fryseren, og at det optager eller afgiver smag fra og til de andre varer i fryseren. Ligger kødet i en plastbakke, når du køber det, kan det godt blive i den, når du pakker om, men kasser resten af emballagen. Sørg for at presse så meget luft ud af posen som muligt, før du fryser kødet ned.

I nogle tilfælde er kødet i køledisken pakket i vakuum og/eller kontrolleret atmosfære. Disse kødprodukter skal også ompakkes før frysning, da kødet ellers kan få en sur lugt og smag efter optøning, som gør det uspiseligt.

Winnie From Thesbøl er mad-, måltids- og husholdningskonsulent og cand. pæd.