Se listen: 15 af Danmarks smukkeste steder

Overalt i Danmark findes skøn og smuk natur, men 15 steder er udvalgt som særligt smukke til Danmarks Naturkanaon. Tag med til de 15 smukkeste steder i Danmark – måske bliver du inspireret til et besøg.

Naturen skal være unik, smuk og give særlige oplevelser

Danmark bugner af smuk natur og unikke oplevelser, men nogle steder er især værd at besøge. 15 danske steder er nemlig optaget i den danske Naturkanon, fordi stederne er særligt smukke, unikke eller værdifulde for plante- og dyreliv. De 15 områder er fordelt over Danmarks 5 regioner. Lægger du vejen forbi alle 15 steder, vil du opleve alt fra gamle moser og hede til urørt skov og sandfyldte klinter.

Se de 15 steder herunder:

Trelde Næs og Trelde Skov

Skovene på Trelde Næs er en kronjuvel, når det handler om natur, geologi og oplevelser. Her er dramatiske kystskrænter, smukke vandreture og unik natur med sjældne svampe og orkideer.

På kyststrækningerne ud mod Lillebælt kan du se spor af ikke mindre end 3 istider og gå langs vandet og se de dramatiske skred i skrænten. Området er udpeget til nationalt geologisk interesseområde.

Læs mere om Trelde Næs og Trelde Skov

Lille Vildmose

Lille Vildmose er langtfra lille. Naturområdet strækker sig over 7700 hektar cirka 25 kilometer syd for Aalborg. I Lille Vildmose kan du for alvor få oplevelsen af at stå midt i den skandinaviske ødemark. Her er vandspejlet hævet, du kan få fornemmelsen af den bundløse mose, og der er traner, gæs og ænder i tusindvis. Senest er der sat elge ud i området.

Læs mere om Lille Vildmose

Skagen og Råbjerg Mile

Råbjerg Mile er Danmarks største bunke sand og et fredet monument over naturens ødelæggende kræfter. Her er det tydeligt, hvad der sker, når sandet får lov at fyge frit. Tag også nordpå til Skagen og Grenen, hvor bølger fra to farvande klasker mod hinanden, og hvor trækfugle hvert forår og hvert efterår slår sig ned før eller efter den lange tur til enten Sverige eller Norge.

Læs mere om Skagen og Råbjerg Mile

Fosdalen og Svinkløv

På stranden ved Svinkløv kan du for alvor føle dig lille mod det uendelige hav, den høje himmel, blæsten og det nordjyske lys. Bag stranden findes skrænten Lien, der gennemskæres af den smukke Fosdalen, som er en frodig kontrast til den åbne kyst. At gå tur i Fosdalen føles næsten som at gå tur i regnskoven, her er en overflod af planter og blomster i det fugtige mikroklima.

Læs mere om Fosdalen og Lien

Jernhatten og Mols Bjerge

Jernhatten (billedet) er en lille skøn plet med udsigt over Kattegat – og med en stor rigdom på arter: Du kan se troldetæer, rødbenede ninjaer, spættede sæler, merian, kaprifolier. Jernhatten er bare begyndelsen på nationalpark Mols Bjerge, der omfatter et vældigt landskab med bakker, tørre overdrev, søer, dale, slugter og kilder.

Læs mere om Mols Bjerge

Ertholmene

Længst mod øst ligger et sted, som slet ikke minder om andre steder i Danmark. De 3 klippeøer Christiansø, Frederiksø og Græsholmen er hjemsted for Danmarks tætteste bestand af edderfugle, der ruger overalt på øerne, og man skal vare sig for at træde i dens reder. Vandhullerne på øerne er rige på padder, og de kvækkende frøer er en fantastisk lydkulisse. På øerne er også Danmarks største koloni af lomvier og alke.

Læs mere om Ertholmene

Mandø og Vadehavet

Vadehavet er Danmarks måske vigtigste bidrag til verdens natur, og området, der strækker sig fra Esbjerg til Holland langs Vestkysten, er noget helt særligt. Store områder af strandene oversvømmes ved højvande, og området er både betagende og barskt. Der er fugle overalt, i særdeleshed forår og efterår, når millioner af vandfugle passerer på træk. På forlandet myldrer det med blomster og bier.

Læs mere om Mandø og Vadehavet

Røsnæs

Hvilken skrænt og vilde stenstrand, der fremstår skønnest, er op til dig at bestemme, men både Vågehøj ved Naturskolen, Røsnæs Fyr og Helles Klint er gode udgangspunkter for din tur på Røsnæs ved Kalundborg. Halvøen rager godt 15 kilometer ud i Storebælt og ligger i et bælte af Danmarks tørreste og mest solrige klima.

Røsnæs er et unikt naturområde med blomsterrige enge og overdrev, og halvøen rummer mange sjældne arter, der blandt andet holder til på de sydvestvendte lune skrænter.

Læs mere om Røsnæs

Svanninge Bakker og Bjerge

Nord for Faaborg finder man det, fynboerne kalder for De Fynske Alper – Svanninge Bakker er en del af dette naturområde. Bakkelandskabet er opstået under presset fra en gletsjer i den sidste istid, og i dag giver de mange bakker sammen med vindforholdene helt særlige betingelser for dyre- og planteliv her. Du kan finde over 125 arter af græsser og urter sammen med masser af forskellige mosser, svampe og lav. Du kan også finde alle Danmarks 5 krybdyrarter her.

Læs mere om Svanninge Bakker

Vind Hede og Stråsø Plantage

Vind Hede og Stråsø Plantage er kernen i et sammenhængende hedelandskab, som er et af Danmarks største. Det var her, urfuglene i sin tid holdt til. Størstedelen af hederne omkring Stråsø Plantage er kuperede med spor fra tidligere tiders sandflugt, og de har aldrig været tilplantet.

Læs mere om Vind Hede og Stråsø Plantage

Gudenåens og Skjernåens kilder

Midt på den jyske højderyg pibler kilderne til Danmarks 2 største vandløb frem. Det er her – med bare 100 meters afstand – at man finder udspringene for den længste og for den vandrigeste å i Danmark: henholdsvis Gudenåen og Skjernåen. Landskabet med rene, kølige kilder og overdrev, skove og søer skaber grundlag for en rig og varieret natur. Du kan være heldig at se rød glente på himlen eller støde på den sjældne løgfrø, der har et af sine få levesteder i Danmark netop her.

Læs mere om Gudenåens og Skjernåens kilder

Mandemarke Bakker og Møns Klint

Du kender sikkert Møns Klint og de imponerende sand- og kalkbakker på Møns østside. Reelt set er det milliarder af døde dyr og alger, der danner de store kridtlag.

Bevæger du dig lidt væk fra klinterne, finder du Mandemarke Bakker. Allerflottest er nok den sydvendte, solsvedne skråning Høvblege, hvor terrænet hæver sig mere end 100 meter over Østersøen og ender i Kongsbjerg, 135 meter oppe. Her ligger kridtet lige under jordoverfladen, og det har medført en helt unik flora med farvestrålende blomster. Øverst i bakkerne finder du masser af sjældne arter: blandt andet sommerfuglene solplettet blåfugl og timiankøllesværmer.

Læs mere om Mandemarke og Møns Klint

Vestamager og Øresund

Ikke langt fra centrum af hovedstaden finder du et unikt naturområde: Vestamager og Øresund. Vestamager er nærmest en nordisk udgave af den afrikanske savanne, og området stammer fra Anden Verdenskrig, hvor det blev inddæmmet. I første omgang brugtes det til militære formål, men efter krigen begyndte naturen at tage over. Danmarks største birkeskov er vokset frem her, og Klydesøen helt ud til Øresund er et særligt godt sted, hvis du vil se på sjældne fugle.

Læs mere om oplevelserne på Vestamager

Melby Overdrev og Tisvilde Hegn

Melby Overdrev er Sjællands største hede og er et helt enestående artsrigt område, hvad angår planter og insekter. Du kan finde masser af Danmarks dagsommerfugle – også de mere sjældne og truede arter.

Ikke langt fra overdrevet ligger Tisvilde Hegn, der er Danmarks ældste og Sjællands største klitplantage. Skoven er blevet en smuk skov med bøg, birk og eg – og man kan finde helt op til 250 år gamle skovfyr. Er du til en tur i havet, er der ikke langt til den 8 kilometer lange badestrand. Den store variation gør området til et af Sjællands bedste steder at opleve forskellig natur.

Læs mere om Melby Overdrev og Tisvilde Hegn

Suserup Skov

Suserup Skov er noget af det tætteste, vi kommer på urskov i Danmark. Her har der vokset skov i tusindvis af år, og de ældste træer i skoven er 400 år gamle. Skoven er en vild, ufremkommelig urskov, der har masser af lysninger med græssende råvildt, og hvor der for tusindvis af år siden græssede urokser.

Når træerne i skoven vælter, får stammerne lov at blive liggende, så de kan skabe nyt liv. Svampe, insekter og mikroorganismer flytter ind og nedbryder træet – og fugle og små pattedyr, der lever af insekterne, flytter ind i huler. Urørt skov er god for biodiversiteten.

Læs mere om Suserup Skov