Sådan undgår du rotter i dit hus

Et besøg af rotter kan ødelægge alt fra rør og faldstammer til vægge. Bider rotterne i ledninger, kan ledningerne kortslutte og du risikere, at kortslutningen er skyld i en brand. Endeligt er rotter smittespredere og kan sprede den dødelige sydom Weils syge og almindelig madforgiftning. Samvirke guider dig til, hvordan du mindsker risikoen for at rotterne flytter ind.

Søg for at der ikke er huller i ydermure, døre og vinduer. Og husk at rotter kan hoppe højt og klatre. Derfor skal du undgå brændestabler og planter op ad huset.

Ryd op! Rotter elsker gemmesteder

Rotter skal undgås. Rotter ødelægger og spreder sygdomme, men du kan tage dine forholdsregler, så du minimerer risikoen for at få besøg af skadedyret. 

Ryd op på din grund og i din have. Rotter elsker gemmesteder, og jo færre du har, jo mindre er sandsynligheden for, at store mængder rotter flytter ind hos dig. 

Pas på fuglebrættet og affaldet. Rotter spiser alt 

Foderbrættet i haven kan tiltrække rotter. Pas på med foder, der falder ned på jorden. 

  • Har du høns, skal du også sikre hønsegården mod rotter. 
  • Dyrefoder, der er udendørs, skal helst i rottesikrede beholdere. 
  • Sørg for, at din affaldsbeholder er hel og at låget altid ligger på. En åben affaldsbeholder er et slaraffenland af mad for en rotte. 
(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Undgå huller i vægge og tag

Vinduer og døre i udhuse, staldbygninger og garager skal være lukkede i efteråret og vinterhalvåret. Sørg også for, at der ikke er huller i døre og vinduer eller at træværket er trøsket. 

Sæt net eller hønsetråd foran udluftningskanaler i soklen på dit hus. Sørg for, at nettet sidder fast og slutter tæt. Rotter behøver ikke mere plads, end hvad der svarer til en 2-krone. 

Sikr også ved rørgennemføringer, riste og lyskasser. 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Rotter klatrer. Pas på buske op ad huset

Rotter er gode til at klatre, så sørg også for, at der tæt under taget. 

Undgå buske op ad dit hus. I hvert fald alt for høje buske. Rotter klatrer også gerne i espalier. En tommelfingerregel siger, at buske og espalier ved husmuren ikke bør være højere end 70 centimeter. Afstandne mellem planter/træer og din husmur bør være mindst 40 centimeter. 

En brændestabel kan fungere som både gemmested og klatreparadis. Hav derfor ikke brænde op ad ydermure.  

Nedløbsrør bør være af metal. Rotter kan sagtens gnave i plastiknedløbsrør. 

Ristene skal sidde fast

Tjek at nedløbsbrønde og riste over dine afløb udenfor er tætte. Rotter kan nemt komme ind i huset gennem kloaksystemet, hvis risten ikke slutter tæt eller sidder fast, der hvor regnvandet løber ned. 

Indendørs skal ristene slutte tæt over afløb. En rotte kan løfte op til 1,2 kilo, så det er nemt at flytte en rist over gulvafløbet, hvis først rotten er kommet ind i huset. 

Put madvarer i lufttæt emballage

Har du først fået rotter ind i huset, så sørg for at din mad er i lufttæt emballage. Mel, gryn og andre ting i køkkenskuffen må ikke være et slaraffenland for skadedyret. 

Tjek udluftningen af faldstammen og undgå rotter på loftet

Tjek, at faldstammeudluftningen på taget er afspærret med en rist, så rotterne ikke kan komme direkte fra kloakken og op på dit tag. Ellers kan du selv afspærre åbningen med en kugle af hønsenet. Du kan også forhindre rotternes adgang til taget via husets nedløbsrør - enten med en særlig rottespærre til nedløbsrør eller ved brug af hønsenet. Sørg for at rense spærren jævnligt, så den ikke stopper nedløbet til med blade og lignende.

Husk: Anmeld rotterne til kommunen

Husk du har anmeldepligt, hvis du opdager rotter i dit hus, din ejendom eller på din grund. Ring til kommunens skadedyrsbekæmper, hvis du har set eller har mistanke om rotter. Kommunen kan i mange tilfælde hjælpe dig gratis med bekæmpelsen af rotter. 

Artiklen er opdateret med ekstra råd i oktober 2018. Artiklen blev første gang offentliggjort i 2015

Læs mere om