Sådan skal dit barn være forsikret, når uheldet er ude

Børn laver ballade og kommer til skade. I begge tilfælde er det en god ide at have styr på forsikringerne. Samvirke guider dig til den mest basale forsikringsdækning af dit barn.

Hvis uheldet er ude

Hvad? Børneulykkesforsikring.
Hvorfor? Børn kan komme ud for ulykker både i hjemmet og trafikken.
Hvad dækker den? Forsikringen dækker, hvis barnet ved en ulykke kommer til skade og eventuelt bliver invalideret. Afhængig af forsikringssummen vil barnet få udbetalt et engangsbeløb, hvis størrelse afhænger af skaden.
Hvornår? Ulykkesforsikringer gælder kun de personer, der er navngivet i policen, derfor skal man sørge for at få skrevet sine børn på familiens ulykkesforsikring fra fødslen.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hov, der røg et vindue...

Hvad? Familiens ansvarsforsikring.
Hvorfor? Indimellem følger der baldrede ruder og smadrede fjernsyn med, når ungerne leger lidt for vildt.
Hvad dækker den? Materielle skader og personskader, som er opstået ved tankeløs adfærd, vild leg eller direkte dårlige hensigter. Børn under fire år kan ikke gøres erstatningsansvarlige, mens børn under 15 år er ansvarlige efter samme regler som voksne. Ved en skade ses der også på, om barnet har handlet, som det er normalt ved den alder, det har.
Hvornår? Børnene er automatisk dækket af forældrenes forsikring, indtil de er 21 år, men forældrene har pligt til at holde øje med barnet – især de mindste børn kan have svært ved at bedømme situationer og handle fornuftigt. Forældre har også pligt til at oplyse deres børn om, hvad der kan være farligt, og hvad man ikke må gøre.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Når børn rammes af sygdom

Hvad? Børnesygeforsikring.
Hvorfor? Pludselig opstået sygdom kan ramme hårdt, og både behandling og hospitalsophold kan være dyrt.
Hvad dækker den? En sygeforsikring giver et engangsbeløb ved invaliditet og andre mén, som er opstået ved sygdom. Den dækker også hospitalsophold og lægeordineret medicin.
Hvornår? Forsikringen bør tegnes ved fødslen, da den kun dækker sygdom, der er opstået, efter at forsikringen er tegnet.

Når børnenes ting forsvinder

Hvad? Familiens indboforsikring.
Hvorfor? Ud over indbrud i hjemmet og cykeltyverier kan der også ske tyveri fra børnenes skoletasker og andet udstyr, som ofte står uden opsyn i både skole og fritidshjem.
Hvad dækker den? Forsikringen dækker på samme måde for familiens børn som for de voksne. Der kan være stor forskel på indboforsikringen fra selskab til selskab, og det er forsikringstagerens eget ansvar, at forsikringssummen er rigtig.
Hvornår? Børn er automatisk dækket af familiens indboforsikring, indtil de er 21 – også selvom de er udeboende. Det er en god ide at hjælpe sine børn med at købe en forsikring, når de fylder 21 år og ikke længere er dækket af forældrenes.

Vild leg i skolegården

Hvad? Kollektiv ulykkesforsikring.
Hvorfor? Sjov og leg i skolegården kan føre til knækkede tænder og smadrede briller.
Hvad dækker den? Forsikringen dækker barnet, mens det er i skole eller institution, og dækker blandt andet ødelagte briller og tandskader. Derudover er forsikringen tænkt som en nødhjælp og giver et engangsbeløb til ménerstatning og begravelseshjælp ved alvorlige ulykker.
Hvornår? Forsikringen er tegnet af kommunen og dækker kun i den tid, barnet er i institution eller skole. Derfor skal man selv forsikre barnet i resten af døgnets timer. Forsikringen dækker dog på ture, rejser og arrangementer med institutionen. Vær dog opmærksom på, at nogle kommuner ikke kollektivforsikringer børn i skoler og institutioner. Hvis dit barn ikke er forsikret i skoletiden, så sørg for at barnet har en fuldtidsulykkesforsikring.

Læs mere om