Podcast: Mangel på bier giver dyrere og deforme æbler

Mange bier, sommerfugle og andre bestøvere er truede. Det kan f.eks. betyde færre og mere deforme æbler, dårligere udvalg af frugt og grønt i supermarkederne og højere priser. I denne udgave af Samvirke Mellem Linjerne fortæller journalist Laura Mange om konsekvenserne af den biodiversitetskrise, vi står i.

Find »Samvirke Mellem Linjerne« på Apple PodcastSpotifyPodimo eller der, hvor du normalt hører dine podcast.   

Bi søger mod blomst for at suge nektar og bestøver den

23 procent af bierne i Danmark truede, mens det for både svirrefluerne og dagsommerfuglene gælder, at 19 procent er truede, og den store tilbagegang i insektbestanden kan blive et problem.

Bier og sommerfugle har det svært  

De danske frugttræer skal bestøves af bier, svirrefluer eller dagsommerfugle, men insekterne har det svært. Vores natur er alt for friseret til at de kan finde levesteder. For forbrugerne kan det betyde dyrere frugt og et dårligere udvalg i supermarkedet. Der er heldigvis mange ting, man selv kan gøre som haveejer for at hjælpe biodiversiteten på vej.

Få gode råd og hør journalist Laura Mange forklare, hvorfor insekterne er vores venner i denne episode af Samvirke Mellem Linjerne.

Læs mere om