Nu skal mælkekartonen ikke længere gå op i røg

Danmark har EU’s absolutte bundplacering, når det gælder genanvendelse af mælkekartoner, men snart skal det være slut. De mere end 1 milliard kartoner, danskerne hvert år får mælk, yoghurt, tomater og andre madvarer i, skal ikke længere brændes, men omdannes til ny plastik og nyt pap

48% af det danske husholdningsaffald blev i 2016 sorteret til genanvendelse. I år har vi forpligtet os til at nå mindst 50%, og i 2025 skal vi nå mindst 55% genanvendelse. 

Se, hvad vi ellers skriver om: #genbrug og #emballage