Lad os holde fast i de gode energivaner

Vi ved, at det er en gevinst for klimaet, når vi tager initiativer for at sænke energiforbruget. Og at der er penge at spare. Derfor må vi ikke glemme de gode vaner, mener energichef i Coop, Nicki Pagh Børgesen

 Vi har i lang tid befundet os i en energikrise i Danmark. Det har været voldsomt at opleve tårnhøje energipriser, og elregninger, der steg så meget, at de var svære at betale. Mange har derfor måttet lægge vaner om for at få budgettet til at hænge sammen. Der er blevet skruet ned for energiforbruget i de danske hjem.

Men heldigvis er krisen nu ved at være overstået. Energipriserne lægger sig. Men betyder det, at vi skal tilbage til den tid, hvor de færreste skænkede energiforbruget en tanke? Nej, lad os holde fast i de gode vaner. For på trods af faldende energipriser har vi hen over foråret og sommeren oplevet svingninger i energipriser grundet ustabile elnet, og når det bliver koldt igen, og fyringssæsonen begynder, kan energiprisen meget vel stige. Derfor skal vi stadig have fokus på vores energiforbrug. 

40 procent af Danmarks samlede energiforbrug går til bygninger. Så her skal vi absolut forsætte med at reducere energiforbruget. Vi har set, hvor langt vi kan nå, når alle gør en indsats. Det er rigtig godt for klimaet, og det er godt for husholdningsbudgetterne. Og når man sparer penge, har husstanden råd til at foretage nye grønne investeringer. Det kan være energirenovering som udskiftning af vinduer, efterisolering, udskiftning af varmepumpe eller opsætning af solceller; projekter, der gør bygningen mere bæredygtig, samtidig med at man sparer penge. På den måde opnår man en positiv grøn spiral. 

40 procent af Danmarks samlede energiforbrug går til bygninger. Så her skal vi absolut forsætte med at reducere energiforbruget.
Af Nicki Pagh Børgesen, energichef i Coop

Også mange virksomheder har mærket konsekvensen af energikrisen i form af store elregninger. Hos Coop havde vi heldigvis allerede sat mange energioptimeringsprojekter i gang, da krisen indtraf. Siden 2016 har vi fulgt en klimaplan, som skal sikre, at Coop sænker energiforbrug og CO2-udledning fra driften, så begge er i overensstemmelse med målene i Paris-aftalen. Coop har f.eks. udskiftet 200.000 traditionelle lyspærer med LED-lys, konverteret olie- og gasfyr i butikker med varmepumper, opsat solceller i butikker og på lagre og installeret varmegenanvendelsesanlæg til udnyttelse af overskudsvarme. Det har medført, at Coop kom ud af 2022 med en besparelse på 10 procent af det samlede energiforbrug.

Vi ved, at det er en gevinst for klimaet, når vi tager initiativer for at sænke energiforbruget. Og at der er penge at spare. Derfor må vi ikke glemme de gode vaner. Og hvis vi er opmærksomme på vores energiforbrug nu, så er samfundet bedre rustet, hvis energikrisen skulle ramme Danmark igen. 

Læs mere om