Klumme: Emballage skal køre i ring

Emballage er essentiel for bl.a holdbarhed og fødevaresikkerhed og kan indeholde vigtige informationer til forbrugeren, mener Jonas Engberg, Coops klimachef. For fødevarebranchen handler det om at skabe emballage, der kan bruges igen og igen

Mange danskere har et anstrengt forhold til emballage. Pap, plastik, kartoner og glas; der er for meget af det, det fylder og er besværligt at sortere. Jeg er tilbøjelig til at være enig, men jeg vil alligevel forsøge at nuancere billedet af emballage som en skurk en smule. For der er også meget godt at sige om emballage.

Når vi pakker fødevarerne korrekt ind, forlænger vi varernes levetid og bevarer kvaliteten. Uden emballagen ville madspildet i Danmark stige markant. Flere varer ville skulle produceres og transporteres for så alligevel at ende i skraldespanden, og det ville påvirke vores samlede miljøregnskab i en negativ retning.

Emballage er nødvendig i mange situationer. Ud over holdbarhed og funktion kan emballage være kritisk for sikkerheden omkring et produkt, og der kan være vigtige informationer til forbrugeren på emballagen. Vi skal som branche være bevidst om at begrænse emballagen, hvor vi kan. Kan vi undlade at bruge eller begrænse emballage i bestemte situationer, uden at kompromittere sikkerhedshensyn og produktets levetid, skal vi selvfølgelig gøre det.

»Det interessante spørgsmål er, hvordan vi udvikler og håndterer emballagen, så den kan genbruges igen og igen og igen«
Jonas Engberg, Klimachef i Coop

Men emballage er kommet for at blive. Det er derfor ikke interessant at spørge, hvordan vi kommer af med emballagen. Det interessante spørgsmål er, hvordan vi udvikler og håndterer emballagen, så den kan genbruges igen og igen og igen.

Coops vision er at være en del af et cirkulært emballagesystem med miljøvenlige og bæredygtige materialer. Det kræver af os, at vi designer emballagen, så den nemt kan genanvendes. Den skal bestå af så få materialer som muligt, og de skal nemt kunne adskilles og sorteres i rene fraktioner. Vi skal selvfølgelig helt undgå brugen af problematiske kemikalier, som forhindrer genanvendelse, og vi skal desuden selv bruge genanvendte materialer, når vi udvikler ny emballage. Som minimum skal vi bruge fornybare materialer. Vi skal reducere brugen af konventionel plast og sikre, at den plast, vi bruger, også kan genanvendes. 

Forbrugeren spiller en nøglerolle i fremtidens emballagesystem. For det er forbrugerne, der sorterer affaldet. Vi skal hjælpe ved at gøre det nemt og intuitivt at håndtere affaldet korrekt i hverdagen. Det skal være nemt at afkode, hvordan emballagen skal behandles, og det skal være nemt at tømme emballagens indhold.

Der er stadig lang vej endnu, før vi når målet om at skabe et fuldt cirkulært og bæredygtigt emballagesystem, men vi er nået langt og bliver hele tiden bedre.

Læs mere om