Kort viser, hvor oversvømmelserne rammer

Interaktive kort kan fortælle dig, hvor vandet rammer, hvis vandet i farvandene stiger, eller hvis der falder så meget regn, at afløbene ikke kan følge med.

Et udsnit af Nordsjælland viser, hvilke vandområder, der er særligt udsatte i eksempelvis kraftig regn.

Risikerer du vand i kælderen?

Skal du gå rundt med fødderne i vand, hvis der falder meget regn? Eller ligger dit hus så lavt i landskabet, at alt vand vil søge hen i din baghave eller kælder, hvis kloaker ikke kan følge med længere? 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Se, om dit hus er i risikozonen

De seneste somre har budt på dage, hvor der har været skybrud, og mange kældre er blevet oversvømmet, når regnen er væltet ned. Du kan selv undersøge, om dit hus er i risikozonen med en interaktiv korttjeneste, som Naturstyrelsen har på sin hjemmeside. 

Naturstyrelsens kort kan give dig et overblik over, hvad der sker, hvis der falder meget regn – eller hvor der findes lavninger i landskabet – for det er her, at vandmasserne vil søge hen. Kortene er udviklet til kommunernes arbejde med klimatilpasninger, men du kan også zoome helt ind på din hjemmeadresse. 

Kortet kan vise følgende:  

Lavninger: Når det regner kraftigt gennem lang tid samles vand, der strømmer fra de højere jorder til de laveste. Forskellige farvenuancer viser blandt andet dybden af vandet.

Strømmende vand. Se hvor på overfladen vandet vil løbe, når regnen bliver så kraftig, at den ikke kan nå at sive ned i jorden. Forskellige farver viser, hvor stort et areal vandet kommer tilstrømmende fra.

Vandløb: Man kan se, hvor meget vandløbene oversvømmer terrænet, når for eksempel intensiv regn får dem til at gå over deres bredder.

Stormflod: På kortet kan man se, hvordan de kraftige havvandsstigninger sandsynligvis vil ramme, når landet med mange års mellemrum rammes af kraftig storm. Ny version med bedre højdemodel.

Læs mere om