Kan plastfilm afgive farlige stoffer til mad?

Virker plastfilm som emballage i fryseren?

Ved temperaturer over 40 grader bliver husholdningsfilm blød og flydende, i fryseren er filmen uegnet.

?

På alle tilgængelige husholdningsfilm er angivet, at det kun kan anvendes ved temperaturer mellem 0 og 40 grader. Afgiver det farlige stoffer, eller virker det ikke ved anbringelse i fryser?

Børge Pedersen, Maarslet

Svar fra Leif Skibsted

Husholdningsfilm er fremstillet af polyethylen, der ved nedbrydning eller under ren forbrænding kun bliver til vand og kuldioxid.

Polyethylen afgiver ikke giftige nedbrydningsprodukter eller plast ved afkøling til temperaturer under nul grader i fryseren.

Men let-polyethylen, som er den form, der bruges til husholdningsfilm, beskytter dårligere mod udtørring ved lavere temperatur og er derfor uegnet som emballage af fødevarer i fryseren.

Ved temperaturer over 40 grader bliver husholdningsfilm blød og flyder ud og gør maden uspiselig. 

Leif Skibsted er professor i fødevarekemi ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet.