Kan østers og muslinger være forurenede?

Blåmuslinger og østers lever af næringsstoffer fra havvand. Betyder det så også, at de optager forurening fra havvandet?

Blåsmuslinger er en delikat spise. De høstes ikke på steder udsat for forurening.

?

Er der risiko for, at muslinger, østers og lignende er forurenede? Og findes skaldyrene i økologiske udgaver?

Lone Kornerup

Svar fra Leif Skibsted

Blåmuslinger og østers optager næring fra havvand ved at filtrere det inde i skallen. Det er derfor vigtigt, at østers og blåmuslinger hentes fra områder uden forureninger med tungmetaller og rester af bekæmpelsesmidler fra landbrug, eller fra områder nær udledning af spildevand.

De skaldyr, der tilbydes i danske butikker, lever op til dette krav og kan indtages sikkert. Østers og blåmuslinger opdrættes i dag i de indre farvande fra yngel. Økologisk opdræt af skaldyr er underlagt tilsvarende regler som anden økologisk produktion af fødevarer med hensyn til anvendelse af kemikalier for at sikre endnu større naturlighed af disse sunde og delikate fødevarer.

Leif Skibsted er professor emeritus i fødevarekemi ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet.

Læs mere om