Hvor meget regn falder der i min have?

Under et skybrud, kan der let havne 12.000 liter vand i din have på under en halv time. Læs, hvordan du regner ud, hvor meget regn der falder på din grund.
Regnmåler i have

Der kan falde meget regn på din grund, og nu kan du selv regne ud hvor meget nedbør, der kommer.

Sådan regner du vandmængden ud

Hver gang der falder 1 mm regn i din have, svarer det til 1 liter på hver kvadratmeter af grunden. Så hvis din have er på 800 m2, giver det 800 liter vand.

Under et kraftigt regnvejr - som ifølge DMI betyder, at der falder mere end 24 mm regn i løbet af 6 timer - kan der let havne mere end 3.200 liter vand på en time på en grund på 800 m2. På 6 timer bliver det til over 19.200 liter.

Under et skybrud - hvor der falder over 15 mm regn på højst en halv time - kan der snildt havne over 12.000 liter vand på under en halv time i en have på 800 m2.

Mængden af regn varierer i Danmark

I 2013 faldt der i gennemsnit 669 mm regn i Danmark i løbet af året - i haven på 800 m2 svarer det til 535.000 liter regnvand.

Men mængden af nedbør varierer meget, alt efter hvor du bor i landet. I 2013 faldt der i Syd- og Sønderjylland mest regn - i gennemsnit omkring 810 mm. I København og Nordsjælland kom der mindst regn - 527 mm.

Nedbør varierer også efter årstiden - generelt regner det mest i efteråret og mindst i de sene vintermåneder og tidligt forår.

Stigende nedbør i Danmark de sidste 140 år

I de sidste 140 år, som er den periode, DMI har vejrdata fra, er der en tendens til en stigende mængde nedbør, da den gennemsnitlige regnvandsmængde er steget 100 mm siden 1874 – fra ca. 650 mm til 750 mm regn om året.

Men der har været store udsving mellem de enkelte år - med en lille nedbørsmængde på 466 mm i 1947 og en stor på 905 mm i 1999.

Mål regn på din grund med regnvandsmåler eller vejrstation

Hvis du gerne vil vide, hvor meget vand der falder i din have - eller på dit tag - skal du kende mængden af nedbør inden for et udvalgt tidsrum og størrelsen på det areal, du undersøger.

Du kan måle mængden af nedbør på flere måder:

• Med en manuel regnmåler i egen have.

• Bruge tallene for en lokal vejrstation på DMI.

• Med din egen automatiske vejrmåler.

SÅDAN REGNER DU NEDBØRSMÆNGDEN I DIN HAVE UD

Hvis du vil udregne mængden af vand på et vist areal, får du tallet ud i liter, hvis du omregner længde og areal til decimeter - dm.

Regneeksempel:

Hvis der falder 15 mm regn på din grund på 800 m2, er der faldet:

0,15 dm x 80.000 dm2 = 12.000 liter

Omregningstabel:

Længde:

10 mm = 1 cm = 0,1 dm

100 mm = 10 cm = 1 dm

Areal:

1 dm2 = 0,01 m2

100 dm2 = 1 m2

Rumfang:

1 dm3 = 1 liter

 

1 m3 = 1.000 liter

Glas med millimetermål eller beholder med tommestok

Stil en glasbeholder med en måleskala i millimeter, op i din have, og aflæs, hvor meget nedbør der falder i netop din have. Aflæs regnmåleren regelmæssigt, skriv resultaterne op eller husk at tømme efter hver aflæsning, som du også skriver ned.

Et måleglas med millimetermål kan du bl.a. købe hos isenkræmmeren. Du kan også købe en særlig regnvejrsmåler af kobber eller stål, som koster 200-300 kr.

Du kan også selv lave en simpel regnvandsmåler: Tag en spand eller en beholder og stik en tommestok ned ved hver aflæsning. Husk, at det ikke skal kunne sprøjte op i beholderen fra underlaget, og det må heller ikke dryppe ned fra noget omkringliggende. Det gælder for alle typer regnmåling.

Brug DMI's målinger fra private vejrstationer

DMI har på sin hjemmeside samlet informationer fra et stort antal private, automatiske vejrstationer rundt om i landet som supplement til DMIs' egne målerstationer. Det giver borgerne mulighed for at aflæse vejret endnu mere lokalt med hensyn til nedbør, luftfugtighed, temperatur og vindhastighed. Dog garanterer DMI ikke for kvaliteten af de private målinger.

Både DMI og de private vejrstationer viser vejrdata for hvert 10. minut og et døgn tilbage.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Din egen vejrstation

Du kan også købe din egen, radiostyrede vejrstation, der løbende kan sende mange slags klimadata til din computer om bl.a. nedbør og temperatur. Hvis du ønsker, at DMI skal vise data fra din vejrstation, kræver det et softwareprogram, der sender data til DMI, hvorfor din computer skal være tændt hele tiden og have en fast, opkoblet internetforbindelse.

En automatisk vejrstation med en senderrækkevidde på 300 meter kan fx fås for 8.000 kr. Men du kan også få nogle meget billigere og simplere modeller med kortere rækkevidde for omkring 500 kr.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Mængden af regnvand på areal er afhængig af afstrømningsveje

Hvor meget vand, der reelt lægger sig på overfladen af din have, er afhængig af, hvilke nedsivnings- og afløbsveje vandet har - og hvor hurtigt det bliver ledt væk (fx via faskiner og kloakker).

Hvor meget vand, der havner i din have, når det regner, afhænger også af det omgivende opland og afstrømningsvejene herfra. Hvis din have fx ligger i 'bunden' af en afstrømningsvej - fordi den ligger lavest i området eller tæt på noget, der virker som en dæmning, fx en jernbaneforhøjning eller et vejbump - kan der havne endnu mere regnvand, og så meget, at det ikke kan nå at løbe af, hvorfor du får opstuvning af vand.

Antallet af og typen af træer og planter har også betydning for, hvor meget vand der bliver suget op.

Hvis din grund ligger i nærheden af et vandløb, der løber over sine bredder pga. for kraftig afledning af vand til åen/vandløbet, kan du risikere, at endnu mere vand løber mod din have og dit hus, hvilket yderligere forhøjer risikoen for oversvømmelse.

Læs mere om