Hvad betyder ordene om arv og testamenter?

Testamenter kan være fyldt med ord, som du ikke støder på til daglig. Samvirke har samlet en ordliste over de mest almindelige ord, man bruger, når det handler om arv og testamenter.

Har du styr på begreber som særeje, arvelov og arveklasser?

Hvad er arveloven?

Folketinget har vedtaget en lov, der lægger rammerne for, hvordan arv skal fordeles. Loven sikrer, at der altid er en del af arven til de nærmeste, der overlever dig. Arveloven fortæller også, hvad du selv kan bestemme over, hvis du skriver testamente.

Her kan du finde arveloven.

Hvad er friarv?

En del af arven efter dig kan du ikke råde over. Det drejer sig om en fjerdedel af dit bo. Fjerdedelen skal gå til dine tvangsarvinger, som er arvinger, der er defineret i arveloven. Det er dine livsarvinger, altså dine børn, børnebørn med videre.

Den del, du selv kan disponere over, kaldes friarven. Den udgør tre fjerdedele af den samlede arv.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hvad betyder herreløs kapital?

Efterlader du dig ikke arvinger i de arveklasser, som arveloven definerer, og har du ikke skrevet testamente, tilfalder eventuelle værdier efter dig staten. Disse værdier omsættes til penge, som defineres som herreløs kapital. Staten får den herreløse kapital.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Hvad er livsarvinger?

Arveloven opdeler de efterladte efter dig i forskellige arveklasser. Samtidig findes der bestemmelser, der sikrer dine livsarvinger en del af arven efter dig. Livsarvingerne er først og fremmest dine børn og dine børnebørn.

Har du ikke skrevet testamente, tilfalder hele arven efter dig dine livsarvinger.

Samvirke har skrevet en artikel om, hvem der arver dig, hvis du ikke har skrevet testamente. Den kan du læse her.

Hvad betyder samlever?

En samlever er en person, du har boet sammen med i en periode på mindst 2 år. Typisk skal der være tale om et ægteskabslignende forhold, så en lejer af et værelse i din lejlighed kan ikke betragtes som en samlever.

I arvemæssig forstand arver samlevere ikke, medmindre du har skrevet testamente. Det er muligt at disponere over for eksempel din pensionsopsparing og bestemme, at den skal tilfalde en samlever, hvis du vil det. Det kaldes ”at indsætte en begunstiget”.

Hvad er særeje af arven?

Når en person modtager arven efter dig, vil arven indgå som fælleseje, hvis vedkommende er gift. Du kan vælge at lade arven være særeje, så vedkommende ikke skal dele den med sin ægtefælle, såfremt parret bliver skilt eller vedkommende dør før sin ægtefælle. Det kaldes særeje med succession. De specifikke regler kan være lidt indviklede, men du kan læse mere herunder.

Du kan også lade det være op til arvemodtageren at ophæve særejet. Læse mere om det her.

Hvad er tvangsarv?

Ved tvangsarv forstås den arvedel, der ikke kan rådes over ved testamente. Tvangsarvinger er ægtefælle og livsarvinger (børn og børnebørn m.v.). Tvangsarven udgør en fjerdedel af dit bo.

Efterlader du dig hverken ægtefælle eller livsarvinger, kan du frit råde over dit bo ved testamente. Skriver du ikke testamente, arver dine børn og børnebørn eller andre livsarvinger alt efter dig.