9 vigtige ting, du skal huske, når du skriver testamente

Et godt og korrekt testamente er et gennemarbejdet, juridisk dokument, hvor der på forhånd er taget højde for en lang række forskellige forhold. Du skal tage stilling til en del vigtige spørgsmål, ellers risikerer du, at arven ikke bliver delt, som du gerne vil have.

Vil du være sikker på, at arven efter dig bliver fordelt, som du vil have det, er det en god idé at få en advokat til at kigge på dit testamente.

Et testamente er kompliceret, men sikrer dine ønsker

Hvad skal der blive af mine penge? Og hvem skal have maleriet eller bestikket, du selv har arvet? Et testamente kan sikre, at dine værdier bliver fordelt, som du ønsker det, når du en dag ikke er her mere.

Inden du går i gang med et testamente, er der rigtigt mange ting, du skal huske at overveje. Juraen er kompliceret på det her område, og det kan være vanskeligt at bevare overblikket. Det fortæller advokat med speciale i arveret Bodil Ravn fra ADVODAN:

»Der er mange faldgruber, og det kræver et indgående kendskab til både arveloven og dødsboskifteloven, hvis du vil være fuldstændig sikker på, at din arv bliver fordelt præcist, som du ønsker det. Derfor kan det være en god idé at få en advokat til at gøre testamentet færdigt.«

De 9 vigtige punkter

Vil du lave et testamente, kan du forberede dig ved at tage stilling til en række centrale spørgsmål. Bodil Ravn anbefaler, at du overvejer følgende ni punkter:

Skal arven efter dig være særeje?

Du kan give din arv som særeje til dine arvinger. Det betyder, at arven efter dig er deres personligt og ikke skal deles, hvis de eventuelt bliver skilt. Der findes flere forskellige former for særeje, og det er vigtigt, at du vælger den rigtige form.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Vil du sidde i uskiftet bo?

Det er en god idé at kende vilkårene omkring uskiftet bo, når du laver et testamente. En fordel ved uskiftet bo kan være, at din efterladte ægtefælle kan blive i en fælles bolig, fordi jeres børn ikke skal have arven udbetalt med det samme.

Omvendt kan det være en ulempe med uskiftet bo, da det kan forhindre den længstlevende ægtefælle at blive gift, hvis vedkommende finder kærligheden igen.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Skal arven båndlægges?

Du kan vælge, at arven til dine arvinger skal båndlægges, så de ikke kan bruge af arven, før de eksempelvis bliver 25 år. Typisk kan man vælge at båndlægge arv til personer, der endnu ikke er fyldt 18 år.

Har du tænkt rækkefølgen af dødsfald igennem?

Hvis din ægtefælle arver alt efter dig og siden dør, hvem skal så arve? Skal begge jeres familier arve, eller er det bestemte personer i familien eller uden for, som skal arve? Det kan du skrive ned i et testamente.

Hvem skal arve, hvis I har dine, mine og vores børn?

Skal alle børnene arve lige meget, eller skal nogle af dem kun have deres tvangsarv? Der er mange muligheder for at fordele arven præcist, som du ønsker.

Hvad skal der ske, hvis du og din ægtefælle dør samtidig?

Det er ikke det, de fleste forventer, men det sker alligevel en gang imellem. Derfor er det vigtigt, at du også tager stilling til, hvem der skal arve i denne situation.

Har du ønsker til, hvordan dit dødsbo skal behandles?

Et privat skifte kræver, at der er fuldstændig enighed blandt dine arvinger. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der vil være enighed om arven, når du er væk, kan du hjælpe dine efterladte ved at skrive ind i testamentet, at du vil have en bestemt bobestyrer på sagen.

Skal testamentet kunne ændres eller tilbagekaldes?

Hvis ja - i hvilket omfang? Der er mange muligheder for at begrænse ændringsmuligheder og tilbagekaldelse, og det er vigtigt, at det er beskrevet, så det passer til din situation.

Vil du give noget af din arv til en eller flere velgørende organisationer?

Der findes en lang række velgørende organisationer herhjemme, som du kan testamentere til, uden at de skal betale boafgift til staten. Men det kræver, at du skriver det ind i testamentet.